Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Všehrdy 15. června (VS ČR) V současné době, díky útlumu zaměstnávání z důvodu mimořádných opatření, má Věznice Všehrdy uzavřené smlouvy se 12 zaměstnavateli.

Dva zaměstnavatelé mají pronajatou výrobní halu uvnitř věznice, kde odsouzení kompletují výrobky. Zde je zařazeno 49 odsouzených. Zbylých 10 zaměstnavatelů zaměstnává 23 odsouzených mimo areál věznice. Někteří zaměstnavatelé prozatím ještě neobnovili svou činnost.

Odsouzení se na vnějších pracovištích podílejí na výrobě komponentů do automobilů, vypomáhají na autovrakovišti, zajišťují stavební, zemědělské a truhlářské práce. Dále se podílejí na odchytu a porážce drůbeže a na recyklaci odpadu. V období sezónních prací odsouzení sklízejí například ovoce. V rámci vnitřní režie je zařazeno 47 odsouzených, kteří pod dohledem zaměstnanců věznice zajišťují úklidové a údržbářské práce, pomocné práce v kuchyních, práci na čističce odpadních vod a technické opravně vozidel. Dále jsou odsouzení pracovně zařazeni ve skladu, v elektrodílně, v knihovně a jeden odsouzený jako holič.

Nedílnou součástí pracovních aktivit jsou tzv. extramurální pracovní aktivity, které provádějí odsouzení dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. Jedná se o jednu z forem přípravy na zaměstnání a také výpomoc státu. Odsouzení zajišťují např. práce pro Hipodrom Most, Mateřskou školku v Chomutově, Okresní soud v Chomutově, obce Všehrdy a Droužkovice. Na těchto aktivitách vykonávají pomocné zemědělské, stavební a úklidové práce.

brv

Karta věznice

Novinky ze zaměstnávání vězňů