Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

V současné době má Věznice Všehrdy uzavřené smlouvy se 14 zaměstnavateli. Dva zaměstnavatelé mají pronajatou výrobní halu uvnitř věznice, kde odsouzení kompletují výrobky. Zde je zařazeno 98 odsouzených. Zbylých 12 zaměstnavatelů zaměstnává 80 odsouzených mimo areál věznice. Zaměstnanost, která je jednou z hlavních priorit Koncepce Vězeňské služby České republiky, se pohybuje průměrně okolo 60 %.

Odsouzení se na venkovních pracovištích podílejí na výrobě komponentů do automobilů, vypomáhají na autovrakovišti, zajišťují stavební, zemědělské a truhlářské práce. Dále se podílejí na odchytu a porážce drůbeže, na recyklaci odpadu, zajišťují údržbu a úklid města Chomutova. V období sezónních prací sbírají ovoce. V rámci vnitřní režie je zařazeno 74 odsouzených, kteří pod dohledem zaměstnanců věznice zajišťují úklidové a údržbářské práce, pomocné práce v obou kuchyních, práci na čističce odpadních vod a technické opravně vozidel. Dále jsou odsouzení pracovně zařazeni ve skladu, v elektrodílně, v knihovně a jeden odsouzený jako holič.

Nedílnou součástí pracovních aktivit jsou tzv. extramurální pracovní aktivity, které provádějí odsouzení bez nároku na peněžní odměnu. Jedná se o jednu z forem přípravy na zaměstnání a také výpomoc státu. Odsouzení zajišťují např. práce pro Hipodrom Most, Mateřskou školku v Chomutově, Okresní soud v Chomutově, obce Všehrdy a Droužkovice. Na těchto aktivitách vykonávají pomocné zemědělské, stavební a úklidové práce.

Před začátkem nového školního roku 2019/2020 se opět část odsouzených připravuje k nástupu do školského vzdělávacího střediska, které má kapacitu 156 míst. V novém školním roce budou pokračovat odsouzení ve 2. a 3. ročníku výuky učebních oborů Dřevařská výroba, Elektromontér a Práce ve stravování. Do nástupních ročníků učebních oborů  Práce ve stravování a Dřevařská výroba bude přijato celkem 48 odsouzených. Dále bude otevřen  jeden akreditovaný kurz Zámečník s kapacitou 12 míst  a dva neakreditované kurzy Zedník a Malíř s celkovou kapacitou 48 míst. V novém školním roce se rovněž počítá s otevřením odloučeného  pracoviště v Drahonicích, kde bude zahájen  kurz Zahradník  pro odsouzené ženy  s kapacitou 12 míst. Do budoucna se zde počítá s otevřením učebního oboru.

brv

Karta věznice

Novinky ze zaměstnávání vězňů