Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

V měsíci červnu jsme veřejnost informovali o zaměstnanosti vězněných osob Věznice Všehrdy, kdy byl vězňům vyplacen za měsíc květen na mzdách od zaměstnavatelů a v režii věznice první milion. Za měsíc červenec to bylo již více jak jeden milion a dvěstě tisíc korun. Odvod do státní pokladny z této částky činí třistadevadesátsedm tisíc korun. Zaměstnanost vězněných osob, která je jednou z hlavních priorit Koncepce Vězeňské služby České republiky, se drží ve Věznici Všehrdy na 81 %.

V současné době má věznice uzavřené smlouvy o pracovní činnosti s 20 zaměstnavateli. Dva ze zaměstnavatelů mají pronajatou výrobní halu uvnitř věznice, kde odsouzení balí drobné průmyslové zboží. Zde je zařazeno 99 odsouzených. Zbylých 18 zaměstnavatelů zaměstnává 217 odsouzených mimo areál věznice. Odsouzení vyjíždějí na pracoviště dle denních požadavků zaměstnavatele. Každý den tak vyjíždí na vnější pracoviště kolem 190 vězňů, kteří se podílejí na výrobě komponentů do automobilů, pracují v nedaleké kartonárně, zajišťují pomocné práce ve stavebnictví, v kamenictví, vypomáhají na autovrakovišti. Odsouzení se podílejí na recyklaci odpadu, na odchytu a porážce drůbeže, zajišťují údržbu a úklid města Chomutova a přilehlých areálů kulturního a sportovního vyžití. V období sezónních prací se podílejí na sběru různých plodin. V rámci vnitřní režie věznice je zařazeno a pracuje 68 odsouzených, kteří pod vedením zaměstnanců věznice zajišťují údržbářské práce, pomocné práce v obou kuchyních věznice, práce na čističce odpadních vod, úklid vnitřních prostor věznice. Dále jsou odsouzení zaměstnáni ve skladech věznice, v elektrodílně, v knihovně oddělení výkonu trestu. Máme zde vyškoleného holiče pro odsouzené a v rámci školského vzdělávacího střediska plní jeden z odsouzených práci školníka. Nedílnou součástí pracovních aktivit jsou také tak zvané extramurální pracovní aktivity, které provádějí odsouzení zdarma. Je to jedna z forem přípravy na zaměstnání a také výpomoc státu. Odsouzení tak zajišťovali například stěhovací práce pro Policii České republiky, pro Okresní soud Chomutov, vypomáhají v Obci Všehrdy nebo v chomutovském Domově důchodců. V období prázdnin zajišťovali pomocné stavební a úklidové práce pro neziskový spolek pro osoby s postižením v Chomutově. V průběhu letních měsíců se podíleli střídavě dospělí i mladiství odsouzení v rámci plnění programu zacházení, na rozšíření manipulačního prostoru pro nakládku a vykládku zboží pro vnitřní pracoviště věznice. Před začátkem nového školního roku 2016/2017 se opět část odsouzených připravuje k nástupu do školského vzdělávacího střediska, které má kapacitu 130 míst. Ve školním roce 2016/2017 budou pokračovat odsouzení ve 2. a 3. ročníku výuky učebních oborů Dřevařská výroba, Elektromontér a Práce ve stravování. Do 1. ročníku oboru Práce ve stravování se hlásí 22 odsouzených. Dále budou probíhat dva desetiměsíční akreditované kurzy Zámečník a Zedník s kapacitou naplněnosti u každého kurzu 12 osob. Neakreditovaný kurz Celoživotní vzdělávání pojme 24 žáků.

Novinky ze zaměstnávání vězňů