Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

 

Věznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji, asi 6 km od města Chomutova, ve směru na Prahu. Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Od 1. října 2017 na základě novely zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb. zde kromě mladistvých odsouzených vykonávají trest odnětí svobody dospělí odsouzení muži ve věznici s ostrahou v odděleních s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Kapacita věznice činí 589 míst při zachování zákonné normy 4m2 na osobu. Odsouzení jsou ubytovaní na ložnicích 8 ubytoven. Jedno patro ubytovny je vyhrazeno pro mladistvé odsouzené muže v počtu 61 míst. V oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody je zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestního opatření odnětí svobody odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením.

Ve věznici s ostrahou se středním stupněm zabezpečení je zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě podání žádosti o zařazení, kterou posoudí odborná komise a schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddělení má 31 míst. Program zacházení je více zaměřen na dlouhodobou individuální práci s odsouzenými, včetně zaměření na snížení četnosti projevů agrese. Součástí terapeutického působení jsou i pracovní aktivity.

Zaměstnanost odsouzených ve Věznici Všehrdy dosahuje dlouhodobě okolo 70 %. Odsouzení jsou zaměstnáni v režii věznice, u soukromých subjektů a z větší části na vnějších pracovištích. Před přímým zařazením k zaměstnavatelům bývají odsouzení zařazováni do extramurálních pracovních aktivit pro státní instituce, bez nároku na odměnu. Získávají tím pracovní návyky.

Nedílnou součástí naplňování účelu výkonu trestu zejména u mladistvých odsouzených je vzdělávání, které věznice zajišťuje prostřednictvím Školského vzdělávacího střediska ve třech učebních oborech. Dvouletý učební obor Práce ve stravování a dva tříleté učební obory Dřevařská výroba a Elektrotechnické a strojně montážní práce.

Základní zdravotní péče je odsouzeným poskytována na zdravotním středisku věznice všeobecným lékařem, u mladistvých odsouzených pediatrem. Ošetření zubním lékařem je prováděno v zubní ordinaci věznice. Na oddělení výkonu trestu mají odsouzení dále k dispozici vězeňskou kapli. Duchovní do věznice docházejí. Odsouzení si mohou nakoupit ve  vězeňské prodejně.  Nákupy se uskutečňují bezhotovostním platebním stykem.

Ve věznici jsou postupně , dle finančních prostředků, obnovovány některé bezpečnostní prvky, ať už se jedná o žiletkové oplocení, či umístění nového rentgenu na vstupu do věznice. Pozornost byla však zaměřena i na zlepšení estetizace věznice. V této souvislosti došlo k obnově dětského koutku na návštěvním sále, soudní místnosti a kaple , ve které probíhají každý týden veřejná zasedání o podmíněném propuštění. Velkou měrou se na těchto akcích podílelo školské vzdělávací středisko, jehož žáci zhotovili i dřevěné hračky do dětského koutku.

Z péče o zaměstnance připomenu možnost závodního stravování, čerpání příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb a různé sportovní akce. Zaměstnanci věznice se celkem úspěšně pravidelně zúčastňují sportovních akcí pořádaných Vězeňskou službou České republiky i akcí pořádaných mimovězeňskými organizacemi. Na základě uzavřené dohody věznice spolupracuje s Ústavem pro výkon trestu mladistvých v Sučanech u Martina. Pracovní návštěvy jsou zaměřeny na výměnu zkušeností v oblasti práce s odsouzenými při výkonu trestního opatření u mladistvých odsouzených a výkonu trestu odnětí svobody u dospělých odsouzených.