Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Služební poměr

Vězeňská služba České republiky přijímá zaměstnance do služebního poměru nebo pracovního poměru. Do služebního poměru může být přijímán dle zákona č. 361/2003 Sb. občan České republiky.

Do služebního poměru může být přijímán dle zákona č. 361/2003 Sb. občan České republiky, který musí splňovat následující podmínky

  • o přijetí písemně požádá,
  • je starší 18 let,
  • je bezúhonný,
  • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo , na které má být ustanoven (minimum střední vzdělání s maturitní zkouškou)
  • musí být osobnostně, zdravotně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  • není členem politické strany nebo politického hnutí,
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost, není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru. V případě, že není volné služební místo , přijímací řízení se nezahájí. Občan, který se hlásí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody o nepřijetí se neoznamují.