Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
24.7.2015

Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnanost odsouzených osob je jednou z priorit vedení Věznice Všehrdy. V současné době překračuje hranici 60 %. Odsouzení mohou být zaměstnáni v režii věznice nebo u dalších zaměstnavatelů. V současné době mají přímo ve věznici pronajaté výrobní prostory dva zaměstnavatelé, zabývající se balením drobných průmyslových či potravinářských výrobků.

Na těchto pracovištích je zařazeno 98 odsouzených, kteří pracují na 2 směny. Na pracovištích mimo věznici je u devíti zaměstnavatelů zařazeno celkem 82 odsouzených. Na těchto pracovištích odsouzení vykonávají pomocné práce při výstavbě řadových bytových jednotek, práce v zemědělství a sadařství, podílejí se na výrobě dřevěných palet, vykonávají pomocné práce na pile, jsou zařazeni na pracovišti zabývajícím se recyklací pneumatik či recyklací odpadů. Ve vnitřní režii věznice je zařazeno 69 odsouzených, kteří se podílejí na úklidu věznice, na údržbě majetku věznice nebo jsou zařazeni jako pomocný personál jak v kuchyni odsouzených, tak i v kuchyni zaměstnanců. Dále jsou zařazeni jako pomocný personál ve skladech věznice. Práce na čističce odpadních vod vykonávají 3 odsouzení. Během prázdnin udržují přilehlé pozemky školského vzdělávacího střediska 4 odsouzení. Jednou z forem příprav na pracovní zařazení jsou extramurální pracovní aktivity, kdy 38 odsouzených střídavě vykonává bezplatné práce pro různé státní instituce. V současné době to jsou práce pro Policii Teplice, kde se odsouzení podílejí na stěhování nábytku, dále pracují v objektu Sociálních služeb města Chomutova. Podílejí se i na údržbě přilehlých pozemků Zámku Červený Hrádek. V neposlední řadě jednu z větších výpomocí tvoří práce pro Okresní soud Chomutov, kde se odsouzení již od května podílejí na vymalování prostor soudu, včetně vystěhování a zpětného nastěhování nábytku. Materiál byl zakoupen z finančních prostředků soudu. Doposud odsouzení vymalovali jednací síně, chodby a sociální zařízení v budově trestního soudu v ulici Partyzánská. Celkem bylo vymalováno 1877 m2. Dle vyjádření kompetentních pracovníků soudu, bylo touto pomocí odhadem ušetřeno Okresnímu soudu v Chomutově 35.000,- Kč. Spolupráce bude i nadále pokračovat vymalováním budovy civilního soudu.