Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.8.2014

Zaměstnávání odsouzených v letních měsících

Stalo se již skoro tradicí, že během prázdnin informujeme o zaměstnávání vězňů ve Věznici Všehrdy. Věznice má již několik let celkem stabilizovaný počet zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají odsouzené na základě uzavřených smluv.

Procento zaměstnanosti se již několik let drží na 70 % hranici. Do tohoto ukazatele jsou započítáváni i odsouzení, kteří pravidelně dochází do učebních oborů nebo kurzů ve školním vzdělávacím středisku věznice. Školské středisko má sice letní prázdniny, ale odsouzení se během tohoto času věnují činnostem, které souvisejí s obnovou prostor školy, například vymalování učeben, úklid, nátěry židliček, drobné údržbářské práce. Zahradníci udržují pozemky školy, zalévají skleníky a záhony. Pod vedením učitelů odborného výcviku sekají trávu a křoviny v areálu věznice. Přímo ve věznici má již několik let pronajaté prostory soukromý subjekt, jehož činnost je zaměřena na balení a kompletováním zboží. V sousedství věznice má pronajatý prostor zaměstnavatel, který se zabývá výrobou palet. Odsouzení dále vyjíždějí na dalších pět pracovišť mimo věznici, vykonávají například pomocné práce na pile, práce při recyklaci pneumatik, pomocné práce v kovošrotu. V době sezónních prací jsou většinou zapojeni do udržování sadů, prořezávání stromů nebo při sklizni ovoce. Odsouzení, kteří jsou zařazeni v režii věznice se podílejí na údržbě majetku věznice, jsou zaměstnáni jako pomocní kuchaři v kuchyních nebo jako úklidáři. V rámci rekonstrukcí ubytoven smluvními firmami jsou zaměstnáváni i vybraní odsouzení, kteří vykonávají pomocné stavební práce. Ostatní odsouzení v rámci programů zacházení udržují pozemky v okolí ubytoven. Mapováním trhu práce a zajištěním zaměstnanosti odsouzených se ve věznici zabývají zaměstnankyně oddělení zaměstnávání vězněných osob. Pro nové zájemce o zaměstnávání odsouzených má věznice v nabídce volné 2. nadzemní podlaží výrobní haly přímo v areálu věznice.