Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
11.11.2016

Vězni pracují bez nároku na odměnu

S blížícím se koncem roku bychom rádi seznámili naše spoluobčany se skutečností, že se odsouzení Věznice Všehrdy během celého roku bezplatně podíleli na obnově majetku různých státních nebo obecních institucí v našem regionu, a to formou takzvaných extramurálních pracovních aktivit.

Pod tímto pojmem se neskrývá nic jiného, než pracovní činnosti vězňů, které vykonali bez nároku na odměnu. Věznice tak navázala na loňskou tradici, jejímž prostřednictvím odsouzení vrací společnosti alespoň část dluhu, který ji různými trestnými činy vzali. Po celý letošní rok tak pracovali v Domově důchodců na Písečné, který spadá pod Sociální služby Chomutov. Mimo drobných údržbářských a úklidových prací, jako je umývání oken ve společných prostorách a údržba přilehlého pozemku, se odsouzení výraznou měrou podíleli na opravě velké zdi, která je součástí celého areálu. Dále pak opravili oplocení a natřeli v sedmi patrech budovy schodišťové zábradlí. V měsíci červnu pak připravovali stany na Letní slavnosti, opravili lavičky, pergolu a provedli kompletní rekonstrukci hřiště na pétanque. Uklidili sklady určené pro zahradní nábytek. Pro Policii České republiky, Nečichy například vymalovali administrativní budovu střelnice, upravili terén kolem střelnice, odstranili náletové dřeviny, opravili a vybudovali nová terčová zařízení a prořezali dřeviny v okolí příjezdové cesty ke střelnici. Pro Policii Teplice zajistili stěhování policejní školy, stěhování a sestavování nábytku. Dále stejně jako v loňském roce vymalovali další prostory Okresního soudu Chomutov, včetně stěhování nábytku. Odsouzení specializovaného oddělení pro osoby s poruchou chování v důsledku užívání návykových látek pečují o koně na Hipodromu v Mostě, včetně čištění stájí, stavění překážek a dalších činností, které jsou potřeba. V jirkovské mateřské škole vypomáhali při úklidu po malování. Samostatnou kapitolou jsou extramurální pracovní aktivity prováděné odsouzenými pro Zámek Červený Hrádek, ať se již jednalo o úpravu pozemků v přilehlém parku, hrabání listí, malování, či při obnově mostku k jezírku, který byl v letošním roce slavnostně uveden v letních měsících do provozu. V tomto roce vyjelo 36 odsouzených do vyjmenovaných institucí šestadvacetkrát. V loňském roce to bylo dvaašedesátkrát. Obci Všehrdy v letošním roce odsouzení pomohli s výkopovými pracemi v rámci oplocení dětského hřiště. Co se týká extramurálních pracovních aktivit v obci Všehrdy, na vězeňských pozemcích mimo věznici, tak opakovaně opustilo areál věznice 45 odsouzených z typu věznice s dohledem, kde zpravidla 2x týdně pracovali na úpravě skleníku a 23 odsouzených z věznice s dozorem se podílelo na úpravě tenisových kurtů a objektu střelnice.