Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
27.6.2016

Závěrečné zkoušky ve Věznici Všehrdy

Závěrečné zkoušky ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Všehrdy za školní rok 2015/2016 se konaly v měsíci červnu u dvou učebních oborů, a to oboru Práce ve stravování a oboru Dřevařská výroba.

K závěrečné zkoušce bylo přihlášeno celkem 15 kuchařů a 6 truhlářů. Dne 1. 6. 2016 žáci obou učebních oborů konali písemnou část Závěrečné zkoušky, jejíž vyhodnocení proběhlo následující den. Praktická část závěrečné zkoušky se konala v období 2. 6. 2016 až 7. 6. 2016, kdy všichni žáci úspěšně zvládli i druhou část závěrečné zkoušky. Dne 17. 6. 2016 konali žáci oboru Práce ve stravování poslední část závěrečné zkoušky – ústní zkoušku. Ihned po vykonání ústní části vyhlásil předseda zkušební komise Ing. Jiří Vavřík ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní v Chomutově, jednotlivým žákům výsledky ústní části a celkové výsledky. Z patnácti přihlášených žáků vykonalo 6 žáků závěrečnou zkoušku s vyznamenáním a 9 s hodnocením prospěl. Dne 20. 6. 2016 potom konali ústní část závěrečné zkoušky i žáci oboru Dřevařská výroba. I v tomto případě proběhla tato část závěrečné zkoušky hladce, a tak mohla předsedkyně zkušební komise Bc. Vlasta Labajová ze Střední školy ESOZ v Chomutově vyhlásit výsledky ústní části i celkové hodnocení. Ze šesti přihlášených žáků ke zkoušce zvládli dva žáci zkoušku s vyznamenáním a čtyři žáci prospěli. Dne 24. 6. 2016 za účasti ředitele Věznice Všehrdy plk. Mgr. Pavla Vagnera se uskutečnilo slavností předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Mgr. Miloš Visinger
vedoucí ŠVS