Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
28.6.2017

Závěrečné zkoušky ve Věznici Všehrdy

Výuční listy, osvědčení o absolvování kurzu a vysvědčení si převzali odsouzení při závěrečných zkouškách ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Všehrdy. Jak se jim v závěru školního roku dařilo to posuzovali nejen tři zkušební komise a vedoucí školského střediska Mgr. Libor Řezníček, ale i ředitel Středního odborného učiliště PaedDr. Martin Váňa a jeho zástupce Mgr. Josef Polcer pod něž spadají všechna školská střediska ve Vězeňské službě České republiky.

Závěrečné zkoušky učebních oborů Dřevařská výroba, Elektrotechnické a strojně montážní práce a Práce ve stravování byly složeny ze tří částí. Písemné zkoušky probíhaly 1. června, praktická část od 5. do 13. června a poslední závěrečná ústní část ve dnech 21.6., 23.6. a 26.6. 2017. V tomto školním roce 2016/2017 získalo 23 odsouzených výuční listy, mezi nimiž byli i dva mladiství odsouzení. Výuční list tak obdrželo 9 kuchařů, z toho 3 odsouzení ukončili s vyznamenáním, 9 elektrikářů, kde bylo také 5 vyznamenání a 5 truhlářů, z toho 3 opět s vyznamenáním. Dále poté v komisionálních zkouškách získalo 12 žáků osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Zámečník a Zedník. Od začátku školního roku bylo vydáno dalších 31 potvrzení o absolvování akreditovaného kurzu, bez komisionálních zkoušek. Zajímavostí je, že se závěrečných zkoušek zúčastnili i dva bývalí odsouzení, kteří již byli propuštěni na svobodu a do věznice na základě individuálního plánu přijeli složit závěrečné zkoušky z civilního života. Školní rok ukončilo letos celkem 78 žáků. Kapacita školského vzdělávacího střediska činí v současnosti 118 žáků. Absolventi učebních oborů tak mají platný výuční list s razítkem Středního odborného učiliště s civilní adresou, který jim může pomoci s lepším uplatněním na trhu práce po ukončení výkonu trestu. Již nyní je přihlášeno do nového školního roku dalších 87 nových zájemců z okolních věznic, kteří na dobu studia budou přemístěni do naší věznice. V letošním roce prošlo školní matrikou celkem 208 žáků. Tento počet je dán tím, že někteří žáci již byli propuštěni po polovině trestu, nebo po ukončení výkonu trestu odnětí svobody.

brv