Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
12.5.2017

Vzdělávací program

Dne 12. 05. 2017 ukončila Oblastní charita Česká Kamenice ve Věznici Všehrdy již pátou skupinu motivačně vzdělávacího programu pro vězněné osoby s celkovým počtem 11 absolventů, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.

Ve věznici Oblastní charita prostřednictvím lektorů Mgr. Kamily Kubelkové Rychlé a Bc. Tomáše Formánka realizuje motivačně vzdělávací program „Příprava na nový život“. Skupina 11 odsouzených se v období měsíce březen až květen letošního roku pravidelně setkávala s přednášejícími. Cílem programu je zlepšení praktických dovedností a schopností omezení sociálního vyloučení a pomoc lidem po výkonu trestu začlenit se zpět do společnosti a plnohodnotného života. Tématy skupinové práce jsou finanční gramotnost, praktický návod na výstup z výkonu trestu odnětí svobody, uplatnění na trhu práce, jednání s úřady a prevence relapsu. Proč externí organizace? Nabízí odsouzeným především jiný pohled na věc, informace, kontakt s novými lidmi a možná řešení jejich další budoucnosti. Odsouzení pak následně individuální formou řeší své dluhové a sociální závazky. Na základě absolvování přijímacího procesu, který tvoří životopis, motivační dopis, vstupní pohovor a hodnocení ze strany věznice, mohou být sociálně znevýhodnění lidé po propuštění z výkonu trestu, ubytovaní v Komunitním domě Sv. Dismas ve Stráži pod Ralskem. Služba je určena lidem starším osmnácti let, motivovaným k životu v rámci společenských pravidel a zákonů.

Vychovatel – terapeut
oddělení výkonu trestu