Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
18.4.2014

Velikonoce ve Věznici Všehrdy

Na velikonoční svátky se odsouzení ve Věznici Všehrdy připravují již od měsíce března. Většina činností je součástí Programu zacházení. Na specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti v důsledku návykových látek, se odsouzení v letošním roce pustili do výroby velikonočních figur ze sena.

Nyní tak zdobí zajíc, kohout , slepice a ošatka vajec vyhrazenou část zahrady, o kterou se odsouzení starají v kroužku zahradnických prací. Tyto velikonoční figury vyrobili odsouzení pod vedením paní vychovatelky Jitky Hartanové. Mladiství odsouzení se pod vedením vychovatelky terapeutky PhDr. Jany Rathnerové věnovali malování kraslic a ozdobným vystřihovánkám, které nyní zdobí okna jídelny pro zaměstnance věznice. Na oddělení pro pracující odsouzené je jednou ze zájmových činností pletení figurín z papíru. Takto zde vznikl velikonoční zajíc, kterého si mohou prohlédnout rodinní příslušníci, kteří přicházejí do věznice na návštěvu odsouzených. Výroba velikonočních figurín ze sena a pletení z papíru zabralo odsouzeným jednotlivě přibližně 20 až 50 hodin práce. Na ostatních ubytovnách odsouzení také nezahálí. Mohou si o velikonočních svátcích přilepšit některou z dobrot, kterou si upečou v rámci samoobslužných činností. Suroviny si nakupují ze svých prostředků ve vězeňské prodejně. Po dobu velikonočních svátků mají připravený turnaj v nohejbalu. I jídelníček na dny svátků jara obsahuje některé pochutiny spojené s velikonočními svátky. V sobotu to bude u snídaně mazanec, v neděli velikonoční beránek, v pondělí bramborový salát a řízek a velikonoční vajíčka.