Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
12.7.2013

Ukončení školního roku 2012/2013 ve Věznici Všehrdy

Ve školním roce 2012/2013 bylo do studia v různých vzdělávacích programech zařazeno celkem 391 žáků, z toho 122 mladistvých. Ve školním roce 2012/2013 byla realizována výuka v denní formě studia ve třech tříletých učebních oborech, a to Elektrotechnické a strojně montážní práce, Strojírenské práce a Dřevařská výroba, dále ve dvou dvouletých učebních oborech, konkrétně Práce ve stravování a Zahradnická výroba.

Do pěti učebních oborů bylo zařazeno celkem 50 žáků ( z toho 8 mladistvých). Kromě učebních oborů školské středisko realizovalo výuku celkově v osmi akreditovaných záučních kurzech a v osmi neakreditovaných odborných kurzech. Celkově bylo v těchto kurzech zařazeno 341 žáků (z toho 114 mladistvých). V akreditovaných kurzech bylo zařazeno 145 žáků (z toho 53 mladistvých) a v neakreditovaných kurzech bylo zařazeno celkem 196 žáků (z toho 61 mladistvých). Kromě vzdělávacích programů byly realizovány i další zájmové aktivity, kterých se zúčastnilo celkem 40 žáků.
Průměrný stav fyzických osob (odsouzených frekventantů) činil 96, z toho 27 mladistvých, tady se velmi nepříznivě projevila amnestie prezidenta republiky vyhlášená dne 1.1.2013. Téměř 50% žáků zanechalo studia z důvodu propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na základě vyhlášené amnestie prezidenta republiky.

Ve dnech 12.6.2013 a 13.6.2013 proběhly závěrečné zkoušky jednotlivých učebních oborů, kterých se zúčastnilo celkem 8 žáků. Žáci prokázali velmi dobré teoretické znalosti i praktické dovednosti, z celkového počtu 3 žáci prospěli s vyznamenáním a 5 žáků prospělo.

Žáci prvních ročníků jednotlivých učebních oborů a druhého ročníku tříletého oboru Strojírenské práce obdrželi dne 28.6.2013 ročníková vysvědčení. Absolventi záučních a odborných kurzů v průběhu školního roku získali celkem 213 certifikátů osvědčujících absolvování příslušného kurzu.

Vliv na celkové výsledky školského střediska měla kromě již zmíněné amnestie prezidenta republiky i personální situace školského střediska, neboť od 1.12.2012 schází 1 učitel všeobecných předmětů a od poloviny dubna 2013 také 1 učitel odborného výcviku. Za scházející pedagogy nelze v současné době přijmout náhradu, proto byla výuka zajišťována ostatními učiteli formou nad úvazkových hodin.

Učitel – vedoucí ŠVS Všehrdy
Mgr. Miloš Visinger