Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
30.11.2016

Motivační vzdělávací program

Dne 25.11.2016 ukončila Oblastní charita Česká Kamenice ve Věznici Všehrdy již čtvrtý běh motivačně vzdělávacího programu pro vězněné osoby s celkovým počtem 47 absolventů, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.

Cílem programu je poskytnutí odsouzeným psychosociální podpory, zlepšení praktických dovedností a schopností omezení sociálního vyloučení a pomoc lidem po výkonu trestu začlenit se zpět do společnosti a plnohodnotného života. Ve věznici Oblastní charita prostřednictvím přednášejících Mgr. Kamily Kubelkové Rychlé a Bc. Richarda Hnízdila realizuje motivačně vzdělávací program „Příprava na nový život“. Skupina odsouzených se od února letošního roku setkávala s přednášejícími 5x v délce 1,5 hodiny. Tématy skupinové práce jsou finanční gramotnost, uplatnění na trhu práce, jednání s úřady a prevence relapsu. Proč to dělají? Nabízí odsouzeným především jiný pohled na věc, informace, kontakt s novými lidmi a možná řešení jejich další budoucnosti. Odsouzení mají možnost využít formu individuálního pohovoru, který dává prostor pro dluhové, sociální a pracovní poradenství, práci s rodinou a blízkými a prevenci relapsu. Pokud někomu nevyhovuje skupinové ani individuální poradenství nabízí se poradenství písemné „Nejsi na to sám“. Korespondenční kontakt je určen pro psychickou podporu a písemné poradenství v oblastech závislostí, vztahů a dluhů. Na základě absolvování přijímacího procesu, který tvoří životopis, motivační dopis, vstupní pohovor a hodnocení ze strany věznice, mohou být sociálně znevýhodnění lidé po propuštění z výkonu trestu ubytovaní v Komunitním domě Sv. Dismas ve Stráži pod Ralskem. Spolupráce dále pokračuje po propuštění z výkonu trestu a je zaměřena na prevenci recidivy kriminálního chování. Služba je určena lidem starším osmnácti let, motivovaným k životu v rámci společenských pravidel a zákonů.

Ing. Margita Bartošková
vychovatel – terapeut