Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
17.12.2015

Vězeňská kaple na vánoce v novém

Odsouzení z Věznice Všehrdy se pravidelně představují svými výtvarnými pracemi na velehradských slavnostech, které jsou pořádané u příležitosti svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V letošním roce však nebylo vyhlášeno jednotné téma pro výtvarné práce, ale předmětem zájmu byly kaple jednotlivých věznic. To nás vedlo k zamyšlení nad tím, zda by nebylo vhodné naši kapli zkrášlit.

Úkolu se ujalo Specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek a v rámci pracovních činností docházelo v průběhu roku k postupnému zvelebení kaple. Protože je v současné době velkým civilizačním problémem množství vznikajícího odpadu a roste poptávka po nových zdrojích, byla rekonstrukce vedena pod heslem „ze starého tvoříme nové“. Dalším důvodem „recyklace“ starých, již téměř vyřazených věcí bylo v co největší míře využít možnosti odsouzených a v rámci programu zacházení je vést ke správnému postoji k životnímu prostředí a vlastní tvorbou je motivovat k pozitivním morálním hodnotám.

Jako první prošlo renovací v kapli okno. Po natření rámu se dva zruční a výtvarně nadaní odsouzení věnovali malování okenní výplně, která imituje skleněnou vitráž. Příprava podkladu, lepení olověné pásky a následné tónování barvami zabralo odsouzeným padesát hodin. Dále došlo v kapli k vymalování zdí a natření topného tělesa. Z původního nábytku zde byla ponechána tři křesla, která byla opravena, natřena a vyčištěna. Přesto však na nich byl vidět zub času, proto na tato křesla i na zrekonstruované židle, které byly již roky uloženy v centrálním skladu, ušity návleky. Šití povlaků bylo další časově náročnější prací a trvalo dalších asi padesát hodin práce. Po ušití byly povlaky nabarveny na fialovou barvu, která je propojená jak s vězeňskou službou, tak s náboženskou tématikou. Nové lavice do kaple vznikaly za velké podpory Školského vzdělávacího střediska Všehrdy, protože jejich celá výroba již nebyla v možnostech specializovaného oddělení. V rámci odborného výcviku pracovali odsouzení pod vedením učitele odborného výcviku na výrobě lavic asi devadesát hodin. Finální práce na těchto lavicích, jako dofrézování, vykytování, vybroušení a následné ošetření povrchu lakem prováděli opět odsouzení specializovaného oddělení a zabralo dalších čtyřicet hodin. Jak se zvelebení kaple povedlo, můžete na přiložených fotografiích zhodnotit sami. Přeměna starého v nové má jistě svou přidanou hodnotu.

Mgr. Jitka Hartanová
vychovatelka specializovaného oddělení