Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
26.4.2012

Otevření nové kaple

Dne 25. dubna 2012 byla ve Věznici Všehrdy slavnostně otevřena kaple pro odsouzené. Tento obřad se uskutečnil za účasti hlavní kaplanky Vězeňské služby České republiky Mgr. Květoslavy Jakubalové, zástupce hlavní kaplanky Mgr. Bc. Martina Škody, předsedkyně vězeňské duchovenské služby Mgr. Renaty Balcarové, poradce pro duchovní službu a koordinátora vězeňské duchovenské péče (dále VDP) a vězeňské duchovní služby Mgr. Bohdana Pivoňky, koordinátora VDP Věznice Všehrdy Mgr. Romana Roky , duchovního Mgr. Vladimíra Moravce a vedení věznice.

Všechny přítomné přivítal v nově upraveném prostoru všehrdské kaple ředitel věznice plk. Mgr. Jiří Šrajber. Slavnostní akt vysvěcení kaple zahájila dle stanoveného programu hlavní kaplanka vězeňské služby. Úvodní slovo s poděkováním bylo směřováno nejen k vedení věznice, ale zejména k těm, kteří se přímo podíleli na vytvoření duchovního prostředí v bývalém prostoru malé učebny odsouzených. Vlastní průběh obřadu při němž probíhalo biblické čtení a kázání z úst přítomných duchovních byl doplněn liturgickými zpěvy i společnou modlitbou. Závěrečného požehnání všem přítomným se ujal Mgr. Bohdan Pivoňka. Otevření vězeňské kaple probíhalo za účasti skupiny věřících odsouzených, za kterými duchovní pravidelně docházejí. Na samý závěr slavnostního obřadu předala hlavní kaplanka VS ČR do rukou ředitele věznice památeční Bibli, do které se všichni přítomní podepsali.