Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
15.2.2018

Burza práce pro odsouzené po výkonu trestu odnětí svobody

Dne 13. února se konala ve Věznici Všehrdy prostřednictvím zástupce Rubikon centra Burza práce pro odsouzené, kteří mají plánovaný konec trestu v řádu několika měsíců. Přednášející nejprve odsouzeným projekt představí, poté následuje vyplnění dotazníků a je dán prostor pro konkrétní  dotazy. Tohoto sezení se zúčastnilo 13 odsouzených. Cílem projektu je oslovit co nejvíce odsouzených, kteří mají zájem zařadit se po výkonu trestu zpět do zaměstnání a nemají zpravidla kde bydlet . Odsouzení Věznice Všehrdy se tohoto projektu účastnili již po čtvrté. Od listopadu 2017 se burzy zúčastnilo 19 odsouzených, z toho již tři odsouzení do zaměstnání po výkonu trestu nastoupili. Program je určen pro odsouzené, kteří mají pevný výstup z výkonu trestu odnětí svobody cca do 6 měsíců od účasti na jednotlivých sezeních. Pro odsouzené s potřebou zajištění zaměstnání s ubytováním je převážně v současné době nabízena pozice operátorů výroby v regionech Liberec, Plzeň, Polička a v Karlovarském kraji. Bez ubytování jsou možnosti zaměstnání i v Praze, například na pozicích skladníků. V místech kde Rubikon centrum nemá pobočku, může uchazečům o práci a bydlení zajistit na základě dohody  s místními organizacemi, např. se sociálními kurátory, organizací Člověk v tísni nebo Charity ČR. Od zájemců o zaměstnání to vyžaduje však ochotu vydat se i do míst, kde je práce s ubytováním sjednána. Ubytování je nabízeno např. v bývalých vysokoškolských kolejích nebo na ubytovnách. Není určeno pro celé rodiny. Uchazeč o zaměstnání musí mít vždy platný občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Výhodou tohoto sjednání práce je, že uchazeč po výkonu trestu nemusí dokládat výpis z rejstříku trestů, neboť zaměstnavatel je s touto skutečností již seznámen. Do začátku je možné spolupracujícímu uchazeči, který nemá žádné zázemí nabídnout i potravinovou pomoc, či oblečení z charitativní činnosti.

brv