Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nejčastější dotazy

Účast na veřejném jednání

 V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Věznici Všehrdy je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na  17podatelna@vez.vse.justice.cz.

 Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

 Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.

Zdravotní péče

Základní informace o poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v zdravotnických zařízeních Vězeňské službě ČR.

Telefonování

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak.

Návštěvy

V této rubrice jsou zodpovězeny nejčastější dotazy z oblasti problematiky návštěv.

Dotazy z oblasti ekonomiky

V této rubrice najdete nejčastěji kladené dotazy z oblasti odměňování odsouzených, rozúčtování pracovní odměny odsouzeného, úhradu nákladů na výkon trestu odnětí svobody.