Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nejčastější dotazy

Zdravotní péče

Základní informace o poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v zdravotnických zařízeních Vězeňské službě ČR.

Telefonování

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak.

Návštěvy

V této rubrice jsou zodpovězeny nejčastější dotazy z oblasti problematiky návštěv.

Dotazy z oblasti ekonomiky

V této rubrice najdete nejčastěji kladené dotazy z oblasti odměňování odsouzených, rozúčtování pracovní odměny odsouzeného, úhradu nákladů na výkon trestu odnětí svobody.