Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání odsouzených

28.6.2017

Závěrečné zkoušky ve Věznici Všehrdy

Výuční listy, osvědčení o absolvování kurzu a vysvědčení si převzali odsouzení při závěrečných zkouškách ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Všehrdy. Jak se jim v závěru školního roku dařilo to posuzovali nejen tři zkušební komise a …
Výuční listy, osvědčení o absolvování kurzu a vysvědčení si převzali odsouzení při závěrečných zkouškách ve …

12.5.2017

Vzdělávací program

Dne 12. 05. 2017 ukončila Oblastní charita Česká Kamenice ve Věznici Všehrdy již pátou skupinu motivačně vzdělávacího programu pro vězněné osoby s celkovým počtem 11 absolventů, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Ve věznici Oblastní …
Dne 12. 05. 2017 ukončila Oblastní charita Česká Kamenice ve Věznici Všehrdy již pátou skupinu …

30.11.2016

Motivační vzdělávací program

Dne 25.11.2016 ukončila Oblastní charita Česká Kamenice ve Věznici Všehrdy již čtvrtý běh motivačně vzdělávacího programu pro vězněné osoby s celkovým počtem 47 absolventů, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Cílem programu je poskytnutí odsouzeným …
Dne 25.11.2016 ukončila Oblastní charita Česká Kamenice ve Věznici Všehrdy již čtvrtý běh motivačně vzdělávacího …

27.6.2016

Závěrečné zkoušky ve Věznici Všehrdy

Závěrečné zkoušky ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Všehrdy za školní rok 2015/2016 se konaly v měsíci červnu u dvou učebních oborů, a to oboru Práce ve stravování a oboru Dřevařská výroba. K závěrečné zkoušce bylo …
Závěrečné zkoušky ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Všehrdy za školní rok 2015/2016 se konaly v …

18.4.2014

Velikonoce ve Věznici Všehrdy

Na velikonoční svátky se odsouzení ve Věznici Všehrdy připravují již od měsíce března. Většina činností je součástí Programu zacházení. Na specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti v důsledku návykových látek, se odsouzení v letošním …
Na velikonoční svátky se odsouzení ve Věznici Všehrdy připravují již od měsíce března. Většina činností …

5.3.2014

Prevence kriminality na základní škole v Žatci

Celou hodinu a půl besedovali zaměstnanci Věznice Všehrdy se žáky devátých ročníků Základní školy Komenského aleje v Žatci , na téma prevence kriminality. Tentokrát jako lektoři věznice pro výkon trestního opatření mladistvých vystupovali zástupce vedoucího …
Celou hodinu a půl besedovali zaměstnanci Věznice Všehrdy se žáky devátých ročníků Základní školy Komenského …

12.7.2013

Ukončení školního roku 2012/2013 ve Věznici Všehrdy

Ve školním roce 2012/2013 bylo do studia v různých vzdělávacích programech zařazeno celkem 391 žáků, z toho 122 mladistvých. Ve školním roce 2012/2013 byla realizována výuka v denní formě studia ve třech tříletých učebních oborech, …
Ve školním roce 2012/2013 bylo do studia v různých vzdělávacích programech zařazeno celkem 391 žáků, …