Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Poučení pro návštěvy odsouzených

Za účelem řádného zajištění výkonu trestu odnětí svobody a na základě ustanovení § 13 odst.1, Zákona ČNR č. 555 / 1992 Sb. je zakázáno vnášení nepovolených věcí, kterými by mohl být ohrožen nebo narušen účel výkonu trestu odnětí svobody, popř. bezpečnost objektu věznice.

Zejména se jedná o

  • střelné zbraně, slzotvorné prostředky, výbušniny
  • fotoaparáty, kamery, videokamery, přenosné magnetofony a nosiče k uvedeným zařízením (kazety)
  • přenosné telefony, radiostanice
  • obranné prostředky a prostředky používané v bojových sportech
  • návykové látky včetně alkoholu
  • potraviny, popř. další věci, které nemají charakter předem povolených balíčků
  • další věci – tiskoviny apod., které nemají přímou souvislost s účelem vstupu nebo budou jako nepovolené označeny při vstupu

Veškeré tyto věci je možné při vstupu do věznice uložit v čekárně na stanovišti č. 1. do odkládacích uzamykatelných skříněk.

V souladu s ustanovením § 13 zák. č. 555 / 1992 Sb. a vnitřního předpisu VS ČR jsou osoby vstupující do objektu věznice povinny strpět prohlídku věcí a zavazadel a při důvodném podezření rovněž osobní prohlídku. V případě, že u těchto osob bude některá z výše uvedených věcí nalezena při prováděné prohlídce věcí a zavazadel, nebude této umožněna návštěva u odsouzeného.
Zároveň se dotyčná osoba vystavuje nebezpečí možného předání k dalšímu šetření orgánům POLICIE ČR a případného postihu podle příslušných ustanovení zákona o přestupcích nebo trestního zákona.