Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

O nás

Věznice Vinařice se nachází na katastrálním pozemku stejnojmenné obce v blízkosti města Kladna, ve směru na Slaný. V letech 1945 – 1947 zde byl vybudován tábor válečných zajatců a od roku 1949 až do roku 1955 sloužily tyto prostory jako tábor nucených prací. Samotná historie věznice se datuje od roku 1955, kdy bylo tajným rozkazem Ministerstva vnitra č.189/1955 rozhodnuto o zřízení věznice ve Vinařicích. Věznice byla určena pro odsouzené muže ve II.nápravně výchovné skupině. V 70.letech prošla věznice rozsáhlou rekonstrukcí směřující k její modernizaci a zvýšení kapacity. Bylo zde umístěno až 2000 vězňů a převážná většina z nich pracovala v přilehlých dolech a těžkém průmyslu na Kladensku. Od 90tých let prochází věznice dalšími architektonickými a profilačními změnami. V roce 1993 byla otevřena nová budova pro 400 odsouzených, která je nyní dominantou věznice. I nadále byla věznice určena pro odsouzené muže zařazené ve skupině s ostrahou. Po určité období při změnách profilace zde byli umisťováni i obvinění ve výkonu vazby a odsouzení zařazení ve skupině s dozorem.

Od září 2017 je věznice zařazena v kategorii s ostrahou se středním a vyšším stupněm zabezpečení. Její normová ubytovací kapacita je určena na 890 odsouzených, kteří jsou umístěni celkem na 24 oddílech o 163 ložnicích. V průměru jsou ubytováni po šesti odsouzených na jedné ložnici. Ve věznici nadále probíhají průběžné rekonstrukce, které jsou směřované hlavně k posílení vnější a vnitřní bezpečnosti věznice, její estetizaci a k úpravě podmínek výkonu trestu dle standardů Evropského vězeňství.

Vnitřní řád Věznice Vinařice zde