Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. písemně na adrese organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizace

Žádáte poskytnutí informace v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 106/1999 Sb.). Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře v PDF. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete, případně uložte jako PDF, opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky. Pro zobrazení formuláře klikněte zde: