Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Provádění návštěv

Organizace průběhu návštěv odsouzených ve Věznici Valdice z důvodu lepšího využití kapacity návštěvních místností a zkrácení čekací doby návštěvníků je realizována takto:

Jsou stanoveny časy zahájení návštěv pro jednotlivé odsouzené (návštěvy). Návštěvy jsou rozděleny do dvou navazujících bloků.

Čas zahájení návštěvy určí odsouzenému na základě písemné žádosti o povolení návštěvy určený zaměstnanec OVT, který může přihlédnout k požadavku odsouzeného na časové určení (dopolední blok, odpolední blok), pokud to nebude v rozporu se zájmem věznice na účelném využití kapacity návštěvních místností.

Pokud dojde ke zpoždění při zahájení návštěvy z důvodu pozdního příchodu návštěvníka, může být doba trvání návštěvy zkrácena, a to zejména v případech, kdy bude nezbytné uvolnit návštěvní místa pro návštěvy, pozvané na pozdější navazující termíny.

Pokud však bude návštěva registrována včas, budou ze strany Věznice Valdice vytvořeny podmínky pro realizaci návštěvy v určeném čase a bez zbytečného prodlení. Pokud k prodlení při zahájení návštěvy dojde z organizačních důvodů ze strany věznice, návštěva krácena nebude.

Informace o určeném čase zahájení návštěvy u odsouzeného je zaslána osobám zvaným k návštěvě na Povolence k návštěvě.

Každý odsouzený má nárok přijímat návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodiny během jednoho měsíce. Odsouzeného mohou navštívit maximálně 4 osoby, včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti do 15 let se mohou zúčastnil návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Termíny návštěv odsouzených v roce 2020

 

Můžete se podívat na termíny návštěv na jednotlivých ubytovnách.