Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Extramurální aktivity

Extramurální aktivity, které probíhají výhradně za dohledu zaměstnanců věznice, jsou pro odsouzené především přípravou na pobyt na „svobodě“, ale i určitou motivací. Účelem je zvládnutí kontaktu odsouzených s civilním prostředím po letech strávených za mřížemi.

Kvůli profilaci věznice a umísťování nepřizpůsobivých odsouzených z jiných věznic, je skladba vězňů ve Věznici Valdice velmi specifická. Dokud vykonávají svůj trest, většinou ve výši několika roků, je náročné extramurální aktivity masivněji používat, a to z důvodu zákonných norem, kterými se vězeňská služba řídí. Týkají se tedy většinou jen několika málo vězňů. Přípravu na pobyt „venku“ je pak třeba pojmout v rámci činnosti výstupních oddělení, kam jsou zařazováni odsouzení s výší trestu nad 3 roky, zpravidla 6 měsíců před koncem trestu.
V rámci extramurálních aktivit bylo v průběhu roku 2016 u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou realizováno 7x opuštění věznice, kterého se postupně zúčastnilo pět odsouzených, kteří v doprovodu speciálního pedagoga a vychovatele výstupního oddělení navštívili město Jičín a jeden odsouzený zařazený do věznice s dozorem navštívil Jičína za doprovodu vychovatele. Účelem těchto opuštění věznice bylo zvládnutí kontaktu s civilním prostředím, se situacemi a lidmi mimo výkon trestu odnětí svobody, jízda dopravními prostředky a seznámení se s cenami v obchodech a návštěva vybraných úřadů.

Dále bylo v průběhu roku realizováno u devíti odsouzených zařazených k výkonu trestu do věznice s dozorem celkově 37x opuštění věznice v souvislosti s návštěvou a u dvou odsouzených zařazených k výkonu trestu do věznice s ostrahou, kdy toto bylo každému z nich povoleno jedenkrát. Ve všech případech opuštění věznice v souvislosti návštěvou byla stanovena podmínka vyzvednutí odsouzeného příbuznými.