Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Extramurální aktivity

Extramurální aktivity, které probíhají výhradně za dohledu zaměstnanců věznice, jsou pro odsouzené především přípravou na pobyt na „svobodě“, ale i určitou motivací. Účelem je zvládnutí kontaktu odsouzených s civilním prostředím po letech strávených za mřížemi.

Kvůli profilaci věznice a umísťování nepřizpůsobivých odsouzených z jiných věznic, je skladba vězňů ve Věznici Valdice velmi specifická. Dokud vykonávají svůj trest, většinou ve výši několika roků, je náročné extramurální aktivity masivněji používat, a to z důvodu zákonných norem, kterými se vězeňská služba řídí. Týkají se tedy většinou jen několika málo vězňů. Přípravu na pobyt „venku“ je pak třeba pojmout v rámci činnosti výstupních oddělení, kam jsou zařazováni odsouzení s výší trestu nad 3 roky, zpravidla 6 měsíců před koncem trestu.

V rámci extramurálních aktivit bylo v průběhu roku 2017 u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou realizováno 11 extramurálních aktivit odsouzených zařazených do věznice s ostrahou – opuštění věznice dle § 53 odst. 6 ŘVTOS. Celkem 7 odsouzených postupně za doprovodu speciálního pedagoga a vychovatele výstupního oddělení navštívilo město Jičín. Účelem bylo zvládnutí kontaktu odsouzených s  prostředím, se situacemi a lidmi mimo VTOS, seznámení se s cenami v obchodech a návštěva vybraných úřadů.

Dále bylo v průběhu roku povoleno 13x opuštění věznice v souvislosti s návštěvou dle § 19 odst. 8 ZVTOS u 5 odsouzených zařazených do věznice s dozorem. Dále bylo v 5 případech povoleno opuštění věznice v souvislosti s návštěvou u 4 odsouzených zařazených do věznice s ostrahou dle § 53 odst. 7 ŘVTOS. Ve všech případech byla stanovena podmínka vyzvednutí odsouzeného příbuznými.

Přerušení výkonu trestu dle § 56 odst. 1 ZVTOS bylo v průběhu roku 2017 uděleno 3x, celkem u 3 odsouzených z typu věznice s dozorem. Přerušení výkonu trestu dle § 56/3 (zdravotní důvody) nebylo v prvním pololetí roku 2017 uskutečněno. V druhém pololetí roku 2017 bylo ředitelem věznice povoleno 37 (v prvním pololetí 36) návštěv bez sluchové a zrakové kontroly zaměstnanců, přičemž 33 z povolených návštěv bylo realizováno (v prvním pololetí 24).