Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Dobíjení kreditu na telefonování odsouzených

Níže se můžete seznámit s informacemi k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých. Vězněné osoby ve Věznici Valdice začali využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

K dobití kreditu vězněné osobě na telefonování musíte vždy znát identifikační číslo přidělené telefonní karty (po setření na kartě telefonního učtu), které Vám může sdělit pouze vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby. Neobracejte se proto s případnými dotazy na ekonomické oddělení ani oddělení výkonu trestu, neboť tato oddělení těmito informacemi nedisponují.

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:

1. Informace k dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon:

 • Dobití kreditu mohou provádět příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.
 • Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost->banka).
 • Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.
 • Lze zaslat libovolnou částku od 50 Kč výše, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 3000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.
 • Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslaná zpět odesílateli do 30 dní.
 • Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon

 • Číslo bankovního účtu: 494 857 1359 / 0800 (Česká spořitelna)
 • údaje pro zasílání ze zahraničí: IBAN CZ04 0800 0000 0049 4857 1359                                BIC (SWIFT): GIBACZPX
 • Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně
  (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)
 • Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
 • Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat)
 • Platby na účet lze zasílat bankovním převodem, poštovní složenkou typu A, popř. vkladem v hotovosti na pobočce banky.

2. Dobití telefonního účtu od osob mimo věznici lze pře webovou aplikaci „mytel.io“

Dobíjení přes internet na stránce mojetelio.cz je možností pro příbuzné.

Upozornění

Pokud zašlete peníze na dobití kreditu na účet Věznice Valdice, upozorňujeme Vás, že s těmito finančními prostředky bude nakládáno stejně jako s jakoukoliv jinou zaslanou částkou (viz. § 25 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody).