Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Činnost nástupního oddělení

Věznice Valdice není tzv. příjmová věznice a není určena k přímému nástupu osob do výkonu trestu. Noví odsouzení jsou do Věznice Valdice eskortování zejména z příjmových věznic. Nástupním oddělením dále prochází i odsouzení, kteří sem byli přemístěni k dalšímu výkonu trestu z jiných věznic.

Nástupní oddělení je umístěno v přízemí ubytovny C. V současné době je jeho celková ubytovací kapacita na 28 míst. Činnost nástupního oddělení zajišťuje tým odborných zaměstnanců, jejichž úkolem je zpracování komplexní zprávy SARPO na každého odsouzeného. Všichni odsouzení jsou předvedeni před Komisi pro příjem odsouzených, poradní orgán ředitele, která zabezpečuje převzetí odsouzených do stavu, včetně vybavení všemi věcmi osobní potřeby a zjišťuje jejich eventuální žádosti a stížnosti.

Po příchodu na nástupní oddělení jsou noví odsouzení proškoleni o povinnostech a právech ve věznici se zvýšenou ostrahou a ostrahou a seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pohybu ve věznici. Dále jsou upozorněni na povinnost dodržovat vnitřní řád věznice a další předpisy týkající se výkonu trestu odnětí svobody a seznámeni s možností následné spolupráce s Probační a mediační službou. Cizinci jsou proškoleni se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody a řádem výkonu trestu v anglickém, ruském, německém a španělském jazyce. Dále jsou všichni seznámeni s aktivitami nabízenými aktivitami programu zacházení, který je zpracován formou nabídkového listu.

Po zpracování těchto podkladů jsou odsouzení předvedeni k zařazovací komisi, která rozhoduje o jejich umístění do vnitřní prostupné diferenciační skupiny a o eventuálním pracovním zařazení. Po této komisi jsou odsouzení z nástupního oddělení vyřazeni a stěhují se na příslušné ubytovny.

V průběhu roku 2016 prošlo nástupním oddělení celkem 371 odsouzených. Jednotlivé kategorie jsou rozpracovány v následující tabulce:

1. pololetí 2016 2. pololetí 2016 2016 celkem
Zvýšená ostraha 74 46 120
Ostraha 42 205 247
Dozor 2 2 4
Celkem 118 253 371
Z toho:
Prvověznění 22 44 66
Cizinci/občané SR 8/2 22/3 30/5
Trest OS  do 3 let 26 127 153
Trest OS nad 3 roky 92 126 218

Pololetní přehled odsouzených, kteří prošli NO v roce 2017

1. pololetí 2017 2. pololetí 2017 celkem
Zvýšená ostraha 92 75 167
Ostraha 185 131 316
Dozor 2 0 2
Celkem 279 206 485