Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
20.6.2016

Závěrečné zkoušky ve věznici

V dnešní pondělní dopoledne lze spatřit i v nejtěžší české věznici klasický výjev závěrečných zkoušek učebních oborů – tedy potítko, zkušební komisi, nervózní studenty, čisté papíry, čísla s otázkami. Studenti-vězni dnes skládali závěrečné učňovské zkoušky.

Školské vzdělávací středisko Valdice (ŠVS), které je součástí Středního odborného učiliště Praha, nabízí vězňům umístěným ve valdické věznici, kromě jiného, i tříletý učební obor Obrábění kovů. Z dvaceti čtyř studentů přistoupilo k závěrečné zkoušce čtrnáct. Před zkušební komisí prokázali znalosti nabyté za celou dobu studia. Všichni zkoušku úspěšně složili, sedm dokonce s vyznamenáním.

Důvodem, proč se odsouzení rozhodnou studovat, je dle slov jednoho z nich to, že po propuštění má větší šanci na získání práce a navíc mu ten čas ve výkonu trestu rychleji utíká.
Po propuštění z výkonu trestu, ale i při práci ve věznici, se absolventi uplatní ve strojírenství, a to jak ve výrobních, tak i opravárenských provozech. Mohou pracovat jako univerzální obráběči, soustružníci, frézaři, brusiči, vrtaři apod. Odsouzení zařazení ke studiu získali po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek doklad, ze kterého není patrno, že byl získán ve výkonu trestu odnětí svobody.

Při předávání výučních listů byla přítomna nejen zkušební komise, jíž předsedala ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Jičíně Alena Žalská, ale i ředitel SOU Praha Martin Váňa se svým zástupcem a ředitel Věznice Valdice Jiří Mach. Všichni popřáli úspěšným absolventům, aby svoje nabyté znalosti zúročili, až opustí brány věznice, a aby se jejich život, třeba i díky vzdělání, obrátil správným směrem.