Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
1.3.2017

Svářečský kurz pro odsouzené

Valdice, 1. března (VS ČR) – Školské vzdělávací středisko (ŠVS) kromě stálého učebního oboru Obráběč kovů v letošním roce nabídlo pro odsouzené Svářečský kurz.

Odbornou svářečskou dílnu se podařilo vybudovat a postupně technologicky zařídit iniciativou pracovníků valdického ŠVS. Stejně tak byla připravena i učebna pro teoretickou přípravu. Důležitou podmínkou při organizaci kurzu svařování v podmínkách výkonu trestu byla úzká spolupráce s mateřskou věznicí. První běh kurzu (metoda CO2) proběhl v termínu od 9. ledna do 3. února. Byl pořádán ve spolupráci se Svářečskou školou Seco Group. a.s. v Jičíně. Tato organizace má zaregistrované odloučené pracoviště ve ŠVS Valdice se schválenými prostory. Výuku zajišťují jejich pracovníci s potřebnými certifikáty. Vlastní přezkoušení a vydání svářečských průkazů provedla DOM-ZO 13 s.r.o., pracoviště Česká Třebová.

Náklady na kurz činily 150 tis. Kč, což je výrazně méně než je nabídka u externích kurzů. Kurz probíhal 4 týdny a bylo odučeno 180 vyučovacích hodin. Do kurzu bylo zařazeno 12 odsouzených a všichni u závěrečné zkoušky uspěli. Zkušební komisař vyzdvihl jejich výbornou připravenost a předal jim státní svářečské průkazy. Všichni odsouzení využijí získanou odbornost v rámci věznice v údržbářských provozech. O kurz projevil zájem náměstek ministra spravedlnosti pro trestní politiku Vladimír Zimmel, který ŠVS v lednu navštívil.

Z důvodu velkého zájmu odsouzených se podařilo zajistit druhý běh od 20. února Do kurzu bylo zařazeno 6 odsouzených z valdické věznice a po dohodě ředitelů i 6 odsouzených z Věznice Mírov. Závěrečné zkoušky tohoto kurzu jsou naplánovány na 17. března 2017. V rámci tohoto kurzu bude umožněno stávajícím držitelům svářečských průkazů prodloužení jejich platnosti. Pokud se podaří zajistit potřebné finanční prostředky a vyučující (svářecí instruktory a technology), chce valdické ŠVS ve školním roce 2017-2018 v organizaci svářečských kurzů pokračovat v podzimních měsících.