Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.6.2017

Maturitní zkouška za mřížemi

Dnes se konala ve valdické věznici ústní část maturitní zkoušky, které se zúčastnil jeden z odsouzených.

Zkušební komise jičínské Soukromé střední školy podnikatelské Altman dnes ve valdické věznici zkoušela z profilové části ústní maturitní zkoušky jednoho z odsouzených. V případě úspěšného složení i této části, získá odsouzený maturitní vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání.

Studium probíhalo dálkovou formou s pravidelnými konzultacemi, kdy za odsouzeným dojížděli učitelé ze zmiňované školy po dobu tří let. Ředitelka školy Altman Renata Motyčková k tomu říká: „Studijní plán probíhal individuální formou, kdy za odsouzeným do valdické věznice dojížděli učitelé 1x za 14 dní. Během skládání zkoušek, vždy na konci semestru, bylo znát, že se žák pečlivě připravoval. Zkoušky byly jak písemné, tak ústní, dle předmětu.“

Maturitní zkouška se skládá ze tří částí. Odsouzený státní maturitu skládal z českého jazyka, a to didaktického testu a slohové práce, dále z matematiky formou didaktického testu. Tzv. profilová část zkoušky je ústní, skládá se z marketingu a managementu, ekonomiky a účetnictví, zpracování podnikatelského záměru (téma-firma poskytující služby v oblasti kybernetických a informačních systémů), který bylo nutné odevzdat v písemné podobě, a jeho obhajoby. Během měsíce dubna odsouzený složil písemnou maturitní zkoušku, v květnu didaktické testy a dnes ho čekala ústní část jak z profilové části, tak z českého jazyka. To, zda maturitní zkoušku úspěšně vykonal, se dozvěděl po skončení ústní části. Nutno dodat, že pečlivá příprava se vyplácí, odsouzený maturitní zkoušku úspěšně složil.

Věznice Valdice se do celého projektu zapojila pouze tím, že odsouzenému poskytla podmínky pro jeho studium a připravila prostory pro závěrečné, maturitní zkoušky v prostorách Školského vzdělávacího střediska (ŠVS), které je součástí Středního odborného učiliště Praha.

ŠVS nabízí vězňům umístěným ve valdické věznici, kromě jiného, i tříletý učební obor Obrábění kovů, nebo certifikát o absolvování různých kurzů. Z dokladů není patrné, že byly získány ve výkonu trestu odnětí svobody.