Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
19.10.2017

Volby do poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny budou probíhat i Ve Věznici Valdice v termínu 20. a 21. října, kdy se do věznice dostaví volební komise s přenosnou volební urnou.

Právo volit v tomto případě není omezeno a voleb se tedy můžou zúčastnit odsouzení, kteří mají trvalý pobyt v České republice, je jim více než 18 let a mají platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. 746 odsouzených projevilo vůli volit. Celkový stav odsouzených je 1127.

Komise se do věznice dostaví v pátek ve 14:00 hodin. Ve věznici jsou zřízeny dvě volební místnosti, kam budou odsouzení naváděni. Na ubytovně se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a ošetřovně budou vězni volit na celách do přenosné schránky.