Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky, Věznice Valdice

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu VS ČR najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

Česká národní banka Hradec Králové

Číslo účtu: 52239881/0710 – pro běžné výdaje

číslo účtu: 19-52239881/0710 – pro běžné příjmy z činnosti

S předčíslím 6015-52239881/0710  – depozitní účet pro finanční prostředky vězněných osob tuzemsko.

BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP, IBAN: CZ37 0710 0060 1500 5223 9881 – depozitní účet pro finanční prostředky vězněných osob zahraničí.

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

  • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

  1. písemně na adrese organizace
  2. prostřednictvím datové schránky organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

  1. písemně na adrese organizace
  2. prostřednictvím datové schránky organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  5. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

za rok 2012
za rok 2011
za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008