Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Charakteristika

V kontextu aktuální zákonné úpravy je Věznice Světlá nad Sázavou zařazena do kategorie věznic s ostrahou. Trest zde vykonávají odsouzené ženy v odděleních s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou. Dále je zřízeno oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody pro odsouzené ženy a oddělení pro výkon vazby matek nezletilých dětí do jednoho roku dítěte.

Kromě toho věznice zajišťuje výkon trestu odnětí svobody specifickým skupinám odsouzených, které vyžadují zvláštní přístup. Jedná se o dva specializované oddíly, kdy první je určen pro výkon trestu matek nezletilých dětí v oddělení s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a druhý pro výkon trestu trvale pracovně nezařaditelných odsouzených žen v oddělení s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou.

Údaje o kapacitě věznice k umístění do výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a o aktuálním počtu vězněných žen naleznete zde.

Stručná historie

Věznice se nachází v malebném kraji Českomoravské vysočiny v severozápadní části města sklářů Světlé nad Sázavou. Areál byl dokončen v roce 1987 a do roku 1999 sloužil jako škola v přírodě Školského úřadu Teplice. Z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity ve věznicích byl počátkem roku 2000 celý komplex budov převeden do užívání Vězeňské službě ČR. Záměrem zde bylo vybudovat moderní vězeňské zařízení pro odsouzené ženy. Ještě v roce 2000 prošlo několik budov částečnou rekonstrukcí a 6. 11. 2000 zde byly ubytovány první ženy vykonávající trest v kategorii dozor. Postupně sem byly umísťovány i ženy z kategorie ostraha. Díky celkové renovaci budov a přistavění půdních nástaveb byla navýšena ubytovací kapacita. Věznice navíc získala tolik potřebné prostory pro zaměstnávání, vzdělávání a výchovnou práci s odsouzenými a dále i prostor pro bohoslužby.

Věznice Světlá nad Sázavou jako jediná v České republice zajišťuje od 1. 10. 2002 výkon trestu matek nezletilých dětí do zpravidla 3 let věku a od 1. 7. 2004 rovněž výkon vazby matek nezletilých dětí do jednoho roku věku dítěte.

Charakteristika současné práce věznice a perspektivy, zajímavosti o programech zacházení

Koncepce práce s odsouzenými prochází vývojem a zohledňuje specifické charakteristiky a odlišnosti odsouzených žen.

Důležité místo v programu zacházení mají aktivity, kdy mohou odsouzené ženy uplatnit své přirozené schopnosti a dovednosti. Jde například o hudební kroužek a sportovní aktivity, dále o ruční práce či zahradnictví. Věznice také pořádá veřejná vystoupení včetně výjezdů mimo věznici. Praktické uplatnění výrobků v podobě oblečků a hraček pro děti z dětských domovů dodávají těmto aktivitám na opravdovosti a odsouzeným poskytují cennou pozitivní zpětnou vazbu.

Z dalších aktivit je to například keramický kroužek, výuka cizích jazyků a práce s počítačem.

V rámci speciálně výchovných aktivit, kterým se věnují psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci a vychovatelé, probíhá skupinová práce s osobami drogově závislými, s recidivistkami, odsouzenými majícími problémy s komunikací i s agresivními sklony.

Příprava odsouzených žen na výstup z VTOS je soustředěna do výstupních oddílech. Smyslem je příprava na občanský život, tedy osvojení si sebeobslužných činností, doplnění často nedostatečného vhledu do sociálně-právních skutečností a rozvoj širšího společenského rozhledu.

Vzdělávání odsouzených

Školské vzdělávací středisko (ŠVS) Věznice Světlá nad Sázavou bylo zřízeno ministerstvem spravedlnosti 1. 1. 2003. Svou činnost zahájilo však již ve školním roce 2001/2002. ŠVS nabízí odsouzeným ženám vzdělávání jak ve všeobecně vzdělávacích, tak praktických kurzech. Na této činnosti participují místní a blízké školy i odborníci z praxe. Podle vybavenosti a možností věznice již zajišťuje ŠVS také profesní přípravu vybraných učebních oborů pro odsouzené, ukončenou závěrečnou zkouškou.

Zaměstnávání odsouzených

Věznice Světlá nad Sázavou zaměstnává odsouzené ve vnitřní režii na pracovištích kuchyň, úklid, údržba, intendantní sklad a také u soukromých subjektů. Zaměstnanost odsouzených žen se odvíjí od množství zakázek těchto soukromých firem.