Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zasílání finančních prostředků odsouzeným

Finanční prostředky pro odsouzené zasílejte na účet Věznice Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 6015-2231881/0710
Variabilní symbol: rodné číslo odsouzené
Konstantní symbol: 0138

Finanční prostředky pro odsouzené zasílané ze zahraničí

Číslo účtu: 6015-2231881/0710
Variabilní symbol: datum narození odsouzené
Specifický symbol: rodné číslo odsouzené
Avízo: jméno a příjmení odsouzené
IBAN: CZ93 0710 0060 1500 0223 1881
SWIFT kód: CNBACZPP

Peníze na zvláštní účely doručené ve prospěch odsouzené mající označení „zdravotní účely“ nebo „konto dítěte“ v textu pro příjemce, nebudou rozúčtovány. Takto označené finanční prostředky budou použity výhradně ke zdravotním účelům nebo pro potřeby dítěte.

Pokud jsou zasílány peníze složenkou musí být zasílány na jméno odsouzené a datum narození odsouzené.

Pro úhradu pohledávek po propuštění

Číslo účtu: 019-2231881/0710
Variabilní symbol: rodné číslo odsouzené, popř. datum narození odsouzené
Konstantní symbol: 0138