Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výstupní oddíl

Na výstupní oddíl jsou umisťovány odsouzené zpravidla 6 měsíců před plánovaným koncem výkonu trestu, nebo před podmíněným propuštěním. Přednost pak mají ty, jejichž trest odnětí svobody byl delší než tři roky, a zejména pak ty odsouzené, které potřebují osvojit takové sociální a praktické návyky, jež jim usnadní soběstačný život mimo věznici.

Ve Věznici Světlá nad Sázavou jsou zřízeny tři výstupní oddíly (dále jen „VO“). Na prvním je kapacita pro 16 odsouzených žen, které vykonávají svůj trest v nízkém stupni zabezpečení, v druhém pro 21 odsouzených žen, které vykonávají svůj trest ve středním stupni zabezpečení, a na třetím 21 míst pro odsouzené ve vysokém stupni zabezpečení.

Účelem VO je pomáhat odsouzeným při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života po propuštění a minimalizovat tak možná rizika jejich opětovného selhání a páchání trestné činnosti. Tomu jsou podřízeny formy a metody zacházení s odsouzenými. Kromě výchovných hledisek je pozornost zaměřena také na upevnění vztahu odsouzené k blízkým osobám. Zvýšenou mírou jsou rozvíjeny sebeobslužné aktivity, jež mají přispět k posílení samostatnosti odsouzené, která je také seznamována s aktuálními právními normami a změnami ve společnosti. Každoročně probíhá ve věznici beseda s pracovníkem úřadu práce, kde se odsouzené dozví, jak mají postupovat v případě potřeby po propuštění.

Prostředí VO je přizpůsobeno běžnému internátnímu ubytování. Součástí je kulturní místnost, kuchyňka s jídelnou a místnost pro realizaci sebeobslužných aktivit. Mezi ty patří zejména úklidy, příprava stravy a stolování, základní domácí práce jako je praní, žehlení, šití apod. Byť se to někomu může zdát neuvěřitelné, ale výstupním oddělením již prošlo mnoho odsouzených žen, které zde poprvé ve svém životě získaly praktickou zkušenost s použitím automatické pračky, elektrické trouby či sporáku.

Na VO jsou také v širším rozsahu využívány tzv. extramurální aktivity, tj. aktivity, které se realizují mimo věznici. V rámci těchto aktivit mají odsouzené možnost absolvovat opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení, návštěvou, či přerušení výkonu trestu. Většina odsouzených zařazených na VO tak před svým propuštěním absolvuje minimálně vycházku s vychovatelem, během které se seznámí s cestou na vlakové nádraží, aby byla schopna odcestovat do svého bydliště.