Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Bezdrogová zóna

Bezdrogová zóna je oddíl zřízený v rámci oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, kde probíhá terapeutický program pro maximálně 30 odsouzených mladých žen (mladé dospělé či blízké věku mladistvé), které mají v anamnéze drogy a jsou motivovány k dobrovolné abstinenci. Zařazovány jsou na toto oddělení odbornou komisí na základě vlastní žádosti; většinou na dobu jednoho roku. Převažují zde prvotrestané odsouzené ženy.

Personálně se na zabezpečení chodu bezdrogové zóny podílí stabilní tým odborných zaměstnanců ve složení vychovatel, psycholog, speciální pedagog a sociální pracovnice. Podstatnou část z povinných činností zabezpečuje vychovatel, jehož hlavní náplň práce tvoří odborné zacházení s odsouzenými. Nejedná se tedy o formu léčby, ale o terapeutický program.

Kromě rozvoje pracovních návyků, dovedností a zájmů se zde také učí řešit co nejlépe problémy, konflikty a náročné životní situace. Posilují si schopnost vzájemné komunikace, tolerance a empatie. Odsouzené ženy mají možnost navázat spolupráci s drogovou poradnou. Věznice tím vytváří příznivé prostředí napomáhající všestrannému rozvoji odsouzených žen a jejich snadnějšímu uplatnění v životě na svobodě.

Zkušební režim bezdrogové zóny byl světelské věznici zahájen 18.10.2004 s 10 odsouzenými ženami.