Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Bezdrogová zóna

Bezdrogová zóna je oddíl zřízený v typu věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, kde probíhá terapeutický program pro maximálně 13 odsouzených mladých žen (mladé dospělé či blízké věku mladistvých), které mají v anamnéze drogy a jsou motivovány k dobrovolné abstinenci. Na tento oddíl jsou zařazovány odbornou komisí na základě vlastní žádosti, a to většinou na dobu jednoho roku.

Kromě rozvoje pracovních návyků, dovedností a zájmů se zde odsouzené ženy učí co nejlépe řešit problémy, konflikty a náročné životní situace. Posilují si schopnost vzájemné komunikace, tolerance a empatie. Mají možnost navázat spolupráci s drogovou poradnou.