Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Pravidla vstupu do střeženého objektu

Osoby, které vstupují do areálu Věznice Světlá nad Sázavou, jsou povinny dodržovat zásady pro vstup do střeženého objektu Věznice Světlá nad Sázavou. Osobám porušujícím uvedená pravidla nebude vstup do věznice umožněn.

Bezdrogová zóna

Bezdrogová zóna je zřízena v rámci oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení pro maximálně 30 odsouzených žen (mladé dospělé či blízké věku mladistvé), které mají v anamnéze drogy a jsou motivovány k dobrovolné abstinenci.

Výkon trestu matek s dětmi

Kapacita specializovaného oddílu pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí činí 15 odsouzených matek s celkovým počtem 20 dětí. O zařazení rozhoduje odborná komise věznice na základě žádosti matky a splnění daných podmínek.

Výstupní oddíl

Na výstupní oddíl jsou umísťovány odsouzené ženy zpravidla 6 měsíců před plánovaným koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo před podmíněným propuštěním. Je zřízen v odděleních s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Finanční a sociální informace v otázkách

Jaké příjmy plynou odsouzeným za jejich práci? Jak se člení účty odsouzených?