Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Pravidla vstupu do střeženého objektu

Osoby vstupující do areálu Věznice Světlá nad Sázavou jsou povinny dodržovat zásady pro vstup do střeženého objektu Věznice Světlá nad Sázavou. Osobám porušujícím uvedená pravidla nebude vstup do věznice umožněn.

Bezdrogová zóna

Bezdrogová zóna je oddíl zřízený v rámci oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, kde probíhá terapeutický program pro maximálně 30 odsouzených mladých žen (mladé dospělé či blízké věku mladistvé), které mají v anamnéze drogy a jsou motivovány k dobrovolné abstinenci. Na oddělení jsou zařazovány odbornou komisí na základě vlastní žádosti; většinou na dobu jednoho roku. Převažují zde prvotrestané odsouzené ženy.

Výkon trestu odsouzených matek s dětmi

Specializovaný oddíl pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí byl zřízen dnem 1.10.2002. Kapacita činí 15 odsouzených matek s celkovým počtem 20 dětí. O zařazení na tento specializovaný oddíl rozhoduje odborná komise věznice na základě vlastní žádosti matky a splnění daných podmínek. Od roku 2004 je zřízeno i oddělení pro výkon vazby matek nezletilých dětí do jednoho roku dítěte s kapacitou 2 matky.

Výstupní oddělení

Na výstupní oddělení jsou umisťovány odsouzené ženy zpravidla 6 měsíců před plánovaným koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo před podmíněným propuštěním. Výstupní oddíl je zřízen v odděleních s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Finanční a sociální informace v otázkách

Jaké příjmy plynou odsouzeným za jejich práci? Jak se člení účty odsouzených?

Odsouzené ženy šijí panenky Kiwanis

Ve věznici vyrábějí ženy z výstupního oddělení panenky, které pak putují k dětem v nemocnicíh prostřednictvím občanského sdružení Kiwanis.