Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Bezdrogová zóna

Na bezdrogové zóně probíhá terapeutický program pro maximálně 13 odsouzených mladých žen (mladé dospělé či blízké věku mladistvé), které mají v anamnéze drogy a jsou motivovány k dobrovolné abstinenci. Zařazovány na něj jsou odbornou komisí na základě vlastní žádosti.

Výkon trestu matek s dětmi

Kapacita specializovaného oddílu pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí činí 15 odsouzených matek s celkovým počtem 20 dětí zpravidla ve věku do 3 let. O zařazení rozhoduje odborná komise věznice na základě žádosti matky a splnění daných podmínek.

Výstupní oddíl

Na výstupní oddíl jsou umísťovány odsouzené ženy zpravidla 6 měsíců před plánovaným koncem výkonu trestu odnětí svobody, nebo před podmíněným propuštěním. Jde především o ty, jejichž trest byl delší než tři roky a které potřebují osvojit sociální a praktické návyky.

Oddíl pro mladistvé odsouzené

Na oddíl pro mladistvé odsouzené jsou zařazeny ženy, které trestný čin spáchaly před hranicí plnoletosti a byly odsouzeny k výkonu trestního opatření odnětí svobody. Práce s nimi je zaměřena na změnu v chování a jednání, které je násilné až agresivní povahy.

Vnitřní řád Věznice Světlá nad Sázavou

Vritřní řád věznice pro odsouzené a obviněné

Finanční a sociální informace v otázkách

Jaké příjmy plynou odsouzeným za jejich práci? Jak se člení účty odsouzených?

Pravidla vstupu do střeženého objektu

Osoby vstupující do areálu věznice jsou povinny dodržovat zásady pro vstup do střeženého objektu. Osobám porušujícím uvedená pravidla nebude vstup umožněn.