Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Služební poměr

Do služebního poměru může být přijat dle zákona č. 361/2003 Sb. občan České republiky, který splňuje stanovené podmínky.

Podmínky

  1. o přijetí písemně požádá,
  2. je starší 18 let,
  3. je bezúhonný,
  4. splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
  5. je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  6. je plně způsobilý k právním úkonům,
  7. není členem politické strany nebo politického hnutí,
  8. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí zaslat na personální oddělení věznice písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž nedílnou součástí profesní životopis.

Přijímací řízení (zahajuje se v případě volného služebního místa), na které je občan pozván, je zahájeno informativním pohovorem. Následují psychologické testy, výsledky testů jsou zaslány písemně, poštou do 14 dnů. Dále následuje přezkoušení z tělesné zdatnosti a vstupní lékařská prohlídka.

Občan je o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody o nepřijetí se nesdělují.

Se svými dotazy se můžete obracet na

vedoucí personálního oddělení
Ing. Jana Rajdlová
tel. č.: 569 471 550
e-mail: jrajdlova(zavinac)vez.sve.justice.cz

personalistka
Tereza Bártová, DiS,
tel. č.: 569 471 551
e-mail: tbartova(zavinac)vez.sve.justice.cz