Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Pracovní poměr

Pracovní poměr se řídí Zákoníkem práce. Uchazeč o přijetí do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR musí splňovat níže uvedené požadavky.

Požadavky

  1. vzdělání – dle zastávaného pracovního místa,
  2. dobrý zdravotní stav,
  3. morální a trestní bezúhonnost,
  4. psychická způsobilost – dle zastávaného pracovního místa,
  5. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí zaslat na personální oddělení věznice žádost o přijetí do pracovního poměru, jejíž nedílnou součástí je profesní životopis.

Přijímací řízení je zahájeno seznámením s průběhem přijímacího řízení, dále následuje informativní pohovor, při kterém je uchazeč seznámen s pracovním místem, na které je přijímán, včetně popisu činností, zkušební dobou, dobou, na kterou bude sjednán pracovní poměr, platovými podmínkami, povinností absolvovat nástupní školení VS ČR, a pod. Dle druhu pracovního místa následuje psychologické posouzení a dále u všech pracovních míst vstupní lékařská prohlídka.

O výsledku přijímacího řízení je uchazeč písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se nesdělují.

Se svými dotazy se můžete obracet na

vedoucí personálního oddělení
Ing. Jana Rajdlová
tel. č.: 569 471 550
e-mail: jrajdlova(zavinac)vez.sve.justice.cz

personalistka
Tereza Bártová, DiS.
tel. č.: 569 471 551
e-mail: tbartova(zavinac)vez.sve.justice.cz