Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
2.6.2017

Závěrečné zkoušky učebních oborů

Dnešním dnem byly na Školském vzdělávacím středisku Věznice Světlá nad Sázavou zahájeny závěrečné zkoušky ve dvouletých učebních oborech Provozní služby a Šití prádla. Zkoušky probíhají podle jednotného zadání stanoveného pro letošní školní rok.

Přesně v 8:00 hodin začalo 24 odsouzených žen vypracovávat písemnou část zkoušek. Zvolit si mohly jedno ze tří témat stanovených ředitelem školy. V dalších dnech je potom čekají praktické zkoušky. V učebním oboru šití prádla proběhnou na šicí dílně a v oboru provozní služby budou ženy při praktické zkoušce šít a vařit. Poslední částí zkoušek je zkouška ústní, kdy se losuje jedno z 25 témat. Pokud ženy úspěšně absolvují všechny části, čeká na ně výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce, ze kterých není patrné, že je získaly ve výkonu trestu. Slavnostní předávání vysvědčení se uskuteční za přítomnosti ředitele Středního odborného učiliště Martina Váni a zástupců vedení světelské věznice v úterý 13. června.

Absolvováním učebního oboru se ženám rozšiřují možnosti pro hledání pracovního uplatnění po propuštění z výkonu trestu. To, že si možnosti dokončit si vzdělání váží, dokládá i skutečnost, že v letošním roce přijely ke zkouškám také dvě ženy z civilního života. Rozhodnutí obou žen, že se na vykonání zkoušek vrátí zpátky do věznice, bylo pro učitele prací navíc. Znamenalo to být s nimi po celou dobu v pravidelném kontaktu a pracovat na jejich vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zodpovědný přístup obou žen nejen ke studiu, ale i k životu na svobodě však dává této práci navíc smysl.