Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
15.10.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 15. října (VS ČR) – Celkem  394 žen, vykonávajících trest odnětí svobody ve Věznici Světlé nad Sázavou, se zapsalo na zvláštní seznam voličů a má zájem zúčastnit se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volit budou v návštěvní místnosti věznice v pátek 20. října. Svůj hlas vloží do přenosné volební schránky za současného zachování zásady tajnosti hlasování.

Voleb se mohou zúčastnit odsouzené, které splní zákonem stanovené podmínky a současně před hlasováním prokáží předepsaným způsobem svoji totožnost. V případě, že tak učinit nemohou, nebudou volební komisí k volbám připuštěny. Odsouzené ženy budou do místnosti voleb naváděny postupně z jednotlivých oddílů příslušníky věznice a ty, které nebudou moci být navedeny (například ze zdravotních důvodů), budou za účasti členů komise volit přímo na svém oddíle.

Informace o volbách získávají odsouzené z médií a všeobecné informace, týkající se voleb, byly například i jedním z témat výuky na Školském vzdělávacím středisku v rámci občanské nauky.

V současné době se ve světelské věznici nachází 857 odsouzených žen, z nichž 811 splňuje podmínky k účasti na volbách. Dalšími volbami, kterých se mohou odsouzené ženy zúčastnit, budou volby prezidentské v roce 2018.

raj