Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
2.9.2019

Ve světelské věznici byl zahájen školní rok 2019/2020

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 2. září (VS ČR) – Počátek nového školního roku nebyl očekáván pouze v klasických školách, ale také ve školském zařízení Věznice Světlá nad Sázavou, které je odloučeným pracovištěm Středního odborného učiliště Vězeňské služby ČR a jehož náplní je vzdělávání odsouzených žen.

Jako již tradičně zde byla zahájena výuka ve studijních programech s denní docházkou, kterými jsou dvouleté učební obory Šití prádla a Provozní služby a kurz pro doplnění základního vzdělání. Činnost zahájily také všeobecně vzdělávací a praktické kurzy – základy obsluhy počítače, výroba keramiky a český jazyk pro cizince. Novinkou posledních let pak je aktivita Feursteinovo instrumentální obohacování, které je metodou rozvoje kognitivních funkcí.

Slavnostního zahájení školního roku se kromě zaměstnanců školského vzdělávacího střediska zúčastnila také zástupkyně ředitelky věznice Marcela Tomášková a zástupkyně vedoucího oddělení výkonu vazby a trestu Iva Kohoutová. Zastupkyně ředitelky odsouzeným připomněla, aby si vážily podmínek, které pro studium mají. Získané znalosti a dovednosti jim mohou prospět nejen při pozitivním hodnocení a získání zaměstnání v průběhu výkonu trestu, ale hlavně při hledání zaměstnání po propuštění. Obě pak popřály studentkám hodně studijních úspěchů a vytrvalosti při studiu a učitelskému sboru dostatek trpělivosti.

O studium je mezi odsouzenými zájem, ne všechny žádosti však byly uspokojeny. Studium v některé ze vzdělávacích aktivit zahájilo celkem 199 studentek.

Vzdělávací aktivita Počet studentek
Učební obor Provozní služby – 1. ročník 16
Učební obor Provozní služby – 2. ročník 16
Učební obor Šití prádla – 1. ročník 16
Kurz Doplnění základního vzdělání 20
Český jazyk pro cizince 14
Základy obsluhy PC 24
Práce s keramikou 12
Feuersteinovo instrumentální obohacování 81

Jana Koukalová, vedoucí školského vzdělávacího střediska, a Petr Hodný, učitel