Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
11.3.2015

Mezinárodní vězeňské společenství

Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. (MVS) nabízí pomoc a službu osobám ve vězení, jejich rodinám, propuštěným z výkonu trestu a obětem trestných činů. Podporuje a spojuje práci věznice a dobrovolníků, jejichž cílem je resocializace osob ve výkonu trestu. Výkonnou ředitelkou společenství v České republice je Gabriela Kabátová, která spolupracuje s Věznicí Světlá nad Sázavou od ledna 2011. Pravidelně dojíždí s dalšími dobrovolníky do věznice za odsouzenými ženami, aby s nimi navázala kontakt a připravila je na propuštění. Odsouzené díky tomu vědí, na koho se mohou obrátit, pokud se po propuštění ocitnou v tíživé situaci.

Setkání zástupců MVS a věřících dobrovolníků s vězeňkyněmi se koná v návštěvní místnosti věznice jedenkrát měsíčně. Do projektu „Příprava žen na propuštění a provázení žen po propuštění z výkonu trestu“ je v současné době zařazeno 60 odsouzených. Během čtyř let jím však prošlo mnohem víc odsouzených. Cílem projektu je zařazení odsouzených žen po propuštění zpět do společnosti a snížení jejich rizik pro recidivu, pomoc při udržení soudržnosti narušených rodinných vazeb, učení se schopnosti samostatného odpovědného jednání, minimalizace důsledků prizonizace, hledání zaměstnání, ubytování a další konkrétní pomoci v občanském životě propuštěných žen. Kromě realizace projektu navštěvují členové MVS oddělení pro matky s dětmi, realizují besedy pro drogově závislé, trvale pracovně nezařaditelné odsouzené a odsouzené vykonávající výkon trestu se zvýšenou ostrahou. Z darů a sbírek věřících dobrovolníků poskytuje MVS nemajetným odsouzeným hygienu, potřeby pro programy zacházení, knihy, bible, oblečení na sportovní aktivity nebo na výstup. Po domluvě odvezou propuštěnou ženu od věznice do místa bydliště nebo na zajištěnou ubytovnu. Lze zajistit i doprovod dobrovolníka z nádraží k domluvené ubytovně. Pro propuštěné vězně provozují v Praze poradnu a klub „Dvě ryby“. Před vánocemi spoluorganizují akci Andělský strom – dárky pro děti odsouzených rodičů.

Andělský strom

Děti, které mají rodiče ve vězení, prožívají velmi těžký, osamocený a smutný život. Zvláště pak prožití významných dnů, jako jsou narozeniny, prázdniny nebo vánoce, musí být velmi těžké. Prostřednictvím programu Andělský strom pomáhá MVS obnovit vztahy mezi uvězněným rodičem a jeho dítětem a dává příležitost k tomu, jak prakticky vyjádřit lásku a soucit. Vloni se MVS podílelo na organizaci charitativního projektu Andělský strom již počtvrté. Cílem a smyslem programu je obdarovat o vánočních svátcích děti rodičů, kteří se nacházejí ve výkonu trestu. Z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou se do akce zapojilo 19 odsouzených žen a dárky dostalo jejich 26 dětí. Vyplnily formuláře, žádosti a napsaly svému dítěti vánoční přání, které pak sociální pracovnice věznice zaslaly MVS. Dárky se financovaly z peněz od církví a dobrovolných dárců. Vloni se do akce zapojila i jedna vesnice na Českolipsku v čele s její starostkou. Dárky spolu s přáním od uvězněného rodiče rozeslaly dětem církevní a další dobrovolníci. Díky projektu Andělský strom bylo v loňském roce obdarováno 417 dětí dárky za 160 000,- Kč. „Je kupodivu, že odsouzení projekt, pokud tedy víme, nezneužívají. Často ve skupině projekt nabízíme, ale rodiče, kteří mají peníze, jej s díky odmítnou a řeknou, ať pomůžeme těm, kteří to potřebují více. Je to pro nás zajímavá zkušenost, ne vše je tedy ve věznici účelové“, uvedla Gabriela Kabátová.

Veškeré práce a charitativní pomoci, kterou MVS vykonává, si velmi cení ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D. „S MVS spolupracujeme čtvrtým rokem a od samotného začátku mám pocit, že jdeme správným směrem. MVS a další podobné organizace vyplňují prostor, který již vězeňská služba nedokáže zabezpečit. Naděje, že odsouzené někdo provede prvními kroky po propuštění, je z hlediska ochrany společnosti zásadní. Podpora dobrovolníků MVS dává šanci lidem, kteří prošli výkonem trestu, vydat se na novou životní dráhu bez páchání trestné činnosti, což má významný vliv na snížení recidivy“, dodala ředitelka Slováková.