Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
9.4.2019

Francouzská reportérka navštívila věznici, zajímala se o FIE metodu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 9. dubna (VS ČR) – Francouzská fotoreportérka a redaktorka Hannah Starman navštívila v pátek 5. dubna Školské vzdělávací středisko Věznice Světlá nad Sázavou, kde se zajímala o implementaci metody FIE – Feuersteinova instrumentálního obohacování – v prostředí věznice. Doprovázeli ji Jiří Horák z Autorizovaného tréninkového centra metod prof. R. Feuerstaina a zástupce ředitele Středního odborného učiliště Vězeňské služby ČR Martin Váňa. Ve věznici hosty přivítala ředitelka Monika Myšičková, která je při úvodním setkání seznámila s chodem věznice. Poté paní Starman prováděla rozhovory s lektory FIE metody a frekventanty z řad vězněných žen. Výstupy z těchto rozhovorů budou následně použity k propagaci projektu „Thinking, Learning, Freedom“.

Metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování zavedlo světelské školské vzdělávací středisko do výuky v září 2017. Vyučující nejprve metodu využívali v kurzu základní školy. Rok poté ji rozšířili na studentky učebních oborů a další odsouzené ženy vytipované speciálními pedagogy a psychology věznice. Postupně byla FIE metoda implementována i na oddělení výkonu vazby a trestu, kde jsou lektory speciální pedagogové.

Řešením jednoduchých úkolů je u účastníků rozvíjeno myšlení, ale zároveň je ovlivňováno impulzivní chování, které je u vězeňské populace jedním z častých problémů. Lidé, kteří prochází metodou FIE, by se měli naučit řešit nastalé situace či přidělené úkoly bez unáhleného jednání a s rozmyslem – tím se jím otevřou nové možnosti řešení. Tomu ostatně odpovídá i motto FIE metody: „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím“.

raj