Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky, Věznice Světlá nad Sázavou

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu Věznice Světlá nad Sázavou naleznete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

2231881/0710 – účet neslouží k zasílání finančních prostředků odsouzeným ženám

6015-2231881/0710 – pro zasílání finančních prostředků odsouzeným ženám (podrobnější informace)

019-2231881/0710 – pro úhrady pohledávek vůči VS ČR

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Zpracování osobních údajů osob vstupujících do Věznice Světlá nad Sázavou

Informace o zpracování osobních údajů osob, které vstupují do objektů Vězeňské služby České republiky, naleznete zde.

9. Účast na veřejném soudním jednání

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání a je konáno ve Věznici Světlá nad Sázavou, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na 23veznice@vez.sve.justice.cz.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.

10. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

11. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně Věznice Světlá nad Sázavou
 2. písemně na adrese organizace
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky organizace

12. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně Věznice Světlá nad Sázavou
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese organizace
 4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 5. prostřednictvím datové schránky organizace

13. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

14. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

15. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

16. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde, případně zde.

17. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

18. Výroční zpráva

Od roku 2011 jsou výroční zprávy zpracovány za celou Vězeňskou službu a jsou k nahlédnutí zde.

za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008
za rok 2007