Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
Stav k 14. 1. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19662 1605 73 1784 21603
Počet obviněných 1694 113 18 542 1807
Počet chovanců 76 8 N/A 3 85
počet odsouzených 17891 1484 55 1205 19375
S ostrahou nízký 831 191 N/A 56 1022
S ostrahou střední 5044 623 N/A 254 5667
S ostrahou vysoký 10943 634 N/A 769 11588
Se zvýšenou ostrahou 1015 31 N/A 122 1043
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48