Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Pracovní poměr

Výkon pracovního poměru se řídí zákonem č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR musí splňovat tyto požadavky:

a. vzdělání (dle pracovního místa),
b. dobrý zdravotní stav,
c. morální a trestní bezúhonnost,
d. psychickou způsobilost.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru požádá oddělení personální věznice a předloží:
a. profesní životopis,
b. souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přijímací řízení je zahájeno informativním pohovorem, při kterém je uchazeč seznámen např. s pracovním místem, na které je přijímán, včetně popisu pracovní činnosti, zkušební dobou, zda je přijat na dobu určitou či neurčitou, platovými podmínkami, povinností absolvovat vstupní vzdělávání. O výsledku přijímacího řízení je uchazeč vyrozuměn.

 

Kontaktní pracoviště:

Věznice Stráž pod Ralskem,

oddělení personální           

Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

tel. 487 878 212

e-mail: hcerna@vez.spr.justice.cz