Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Služební poměr

Služební poměr

Do služebního poměru může být přijímán občan České republiky dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, který splňuje stanovené podmínky:

 • o přijetí písemně požádá,
 • je starší 18 let,
 • je bezúhonný,
 • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
 • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
 • je plně způsobilý k právním úkonům,
 • není členem politické strany nebo politického hnutí,
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, předloží na oddělení personální věznice žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž nedílnou součástí je:

 • profesní životopis,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • čestné prohlášení, že „nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť vůči jiné skupině osob“.

Občan je o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se nesdělují.

Kontaktní pracoviště:

Věznice Stráž pod Ralskem

oddělení personální

Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

tel. 487 878 212, e-mail: hcerna@vez.spr.justice.cz

 

Nabízíme:

 • perspektivní a stabilní zaměstnání ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru,
 • 100 000 Kč náborový příspěvek,
 • 27 620 Kč nástupní služební příjem,
 • 31 490 Kč po roce služby,
 • osobní příplatek, odměny,
 • příslušník má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji,
 • základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně,
 • možnost kariérního růstu a zvyšování kvalifikace,
 • po absolvování základní odborné přípravy platový postup,
 • čtrnáctidenní ozdravné pobyty v lázních nebo rekreačních zařízeních Vězeňské služby ČR,
 • dovolenou v délce 6 týdnů,
 • možnost rekreace v rekreačních zařízeních VS ČR,
 • 10 000 Kč příspěvek na stravu, kulturu, sport a dětské rekreace,
 • bezplatné využití sauny a posilovny,
 • ubytovnu v místě pracoviště,
 • možnost bezplatného parkování osobního automobilu v objektu zaměstnavatele,
 • bezúročné zápůjčky z FKSP ve výši 200 000 Kč,
 • dary při životním a pracovním výročí,
 • dary bezpříspěvkovým dárcům krve,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • zvýhodněný zaměstnanecký tarif u mobilního operátora,
 • lékařskou péči. 

 

Průběh přijímacího řízení

 • Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti o přijetí do služebního poměru k VS ČR. Po splnění výše uvedených podmínek je občan pozván k informativnímu pohovoru na personální pracoviště věznice. Obdrží podrobné informace souvisejících týkající se podmínek služby, složkami služebního příjmu a průběhem přijímacího řízení. V přijímacím řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, testy tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku.
 • Posouzení psychologické způsobilosti uchazeče je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby ve VS ČR. Provádí akreditovaný psycholog.
 • Testy tělesné zdatnosti se skládají z pěti disciplín: člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test, klik – vzpor ležmo, leh – sed, běh na 1000 m.
 • Zdravotní způsobilost se zjišťuje komplexní zdravotní prohlídkou. 
 •  
 • Přijímací řízení je nezávazné pro obě strany. Každý uchazeč je o výsledku vždy písemně vyrozuměn.
 • Posouzení psychologické způsobilosti uchazeče je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby ve VS ČR. Provádí akreditovaný psycholog.
 • Testy tělesné zdatnosti se skládají z pěti disciplín: člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test, klik – vzpor ležmo, leh – sed, běh na 1000 m.
 • Zdravotní způsobilost se zjišťuje komplexní zdravotní prohlídkou. 
 •  
 • Přijímací řízení je nezávazné pro obě strany. Každý uchazeč je o výsledku vždy písemně vyrozuměn.