Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

V tomto článku naleznete informace o tom, jakým způsobem lze podat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále též „zákon“) k povinnému subjektu „Vězeňská služba České republiky“.

Povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím je:

Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
(vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, Akademie Vězeňské služby ani Střední odborné učiliště nejsou povinnými subjekty).

Žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím lze podat ústně nebo písemně, a to:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky,
  2. písemně na adrese organizace (viz výše),
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny [e-podatelna(zavináč)grvs.justice.cz],
  4. prostřednictvím datové schránky organizace (b86abcb)

Žádosti, které jsou podány elektronicky na kontaktní e-mail organizační jednotky nebo pracovní e-mail konkrétního zaměstnance či příslušníka a tím nesplňují podmínku podání na adresu elektronické podatelny Vězeňské služby, nejsou žádostmi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Při podávání písemných žádostí o poskytnutí informace postupujte podle § 14 zákona 106/1999 Sb.

Další informace k podání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete na webových stránkách Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky.