Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Telefonování

Telefonování odsouzených upravuje zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů a ustanovení § 25 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

O povolení telefonního hovoru žádá písemně odsouzený svého vychovatele, přičemž musí uvést telefonní číslo, jméno, příjmení volané osoby, vztah k ní a důvod telefonátu. Odsouzený má možnost mít na svém telefonní kartě/účtu přihlášeno nejvíce 5 lidí, které lze obměňovat. Telefonní kartu má odsouzený u sebe.

Odsouzení ve Věznici Stráž pod Ralskem mohou nově využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon.

Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

K dobití kreditu vězněné osoby na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám sdělí vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby. Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslána zpět odesílateli do 30ti dnů.

 

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:

  • Dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon:

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.

Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka-banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost-banka).

Odsouzenému lze dobít kredit libovolnou částkou, celkový kredit však nesmí překročit částu 2.000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30ti dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli. Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3,- Kč, poštovní poukázka: 30,- Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Kredit se navýší odsouzenému do 5ti pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500,- Kč je zpoplatněno částkou 3,- Kč, která bude stržena z obdržené platby.

Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslána zpět odesílateli do 30ti dnů.

Identifikace platby na účet BVfon:

Číslo bankovního účtu:  494 857 1359/0800( Česká spořitelna).

Při platbě ze zahraničí je potřeba číslo účtu zadat v mezinárodním formátu IBAN: CZ25 0800 494 857 1359.

Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji a je uveden po setření na kartě telefonního účtu).

Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození.

Adresa majitele účtu není nutné vyplňovat.

  • Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz.

Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji a je uveden po setření na kartě telefonního účtu).

Odsouzenému lze dobít libovolnou částku, celkový kredit však nesmí překročit částku 2.000,- Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).

Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě a automaticky, tj. bez nutnosti manuálního zásahu ze strany Vězeňské služby či BVfonu.

Zpracování platby menší než 500,- Kč je zpoplatněno částkou 3,- Kč, která bude stržena z obdržené platby.

Dobíjení ze zahraničí je zpoplatněno částkou 6,- Kč (dobití nad 500,- Kč je zdarma).

Pokud jakékoli dobití neproběhne, tak je to z důvodu, že nebyly vyplněny výše požadované údaje. V tomto případě musí odesílatel kontaktovat provozovatele (viz. kontakt níže) a poskytnout mu dodatečné údaje k provedené platbě tak, aby peníze mohly být připsány vězněné osobě nebo vráceny zpět.

Kontakt na provozovatele:

BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

V Celnici 1031/4

110 00 Praha 1

Tel.: +420 730 150 504