Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Telefonování

Telefonování odsouzených upravuje zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů a ustanovení § 25 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Oprávnění Vězeňské služby seznamovat se s obsahem telefonátů je realizováno zpravidla kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým odposlechem ředitelem věznice pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby. Pokud obsah telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba předá záznam telefonátu orgánu činnému v trestním řízení, v případě přímého odposlechu hovor přeruší a událost oznámí.

O povolení telefonního hovoru žádá písemně odsouzený svého vychovatele, přičemž musí uvést telefonní číslo, jméno, příjmení volané osoby, vztah k ní a důvod telefonátu. Odsouzený má možnost mít na své telefonní kartě/účtu přihlášeno nejvíce 5 osob, které lze obměňovat. Ve výjimečných případech lze uvést až 10 osob. Telefonní kartu má odsouzený u sebe.

Odsouzení ve Věznici Stráž pod Ralskem mohou nově využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon.

Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

K dobití kreditu vězněné osoby na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám sdělí vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby. Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslána zpět odesílateli do 30ti dnů.

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:

 • Dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon:
 • Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka-banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost-banka). Kredit se navýší odsouzenému do 5ti pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500,- Kč je zpoplatněno částkou 3,- Kč, která bude stržena z obdržené platby. Identifikace platby na účet BVfon: Při platbě ze zahraničí je potřeba číslo účtu zadat v mezinárodním formátu IBAN: CZ25 0800 494 857 1359. Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození.
 • Adresu majitele účtu není nutné vyplňovat.
 • Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji a je uveden po setření na kartě telefonního účtu).
 • Číslo bankovního účtu:  494 857 1359/0800 (Česká spořitelna).
 • Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslána zpět odesílateli do 30ti dnů.
 • Odsouzenému lze dobít kredit libovolnou částkou, celkový kredit však nesmí překročit částku 3.000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30ti dnů použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli. Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3,- Kč, poštovní poukázka: 30,- Kč) budou odečteny ze zasílané částky.
 • Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.
 • Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio:
 • Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji a je uveden po setření na kartě telefonního účtu).Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě a automaticky, tj. bez nutnosti manuálního zásahu ze strany Vězeňské služby či BVfonu. Dobíjení ze zahraničí je zpoplatněno částkou 6,- Kč (dobití nad 500,- Kč je zdarma).
 • Kontakt na provozovatele: V Celnici 1031/4Tel.: +420 730 150 504, 110 00 Praha 1, BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.
 • Pokud jakékoli dobití neproběhne, tak je to z důvodu, že nebyly vyplněny výše požadované údaje. V tomto případě musí odesílatel kontaktovat provozovatele  a poskytnout mu dodatečné údaje k provedené platbě tak, aby peníze mohly být připsány vězněné osobě nebo vráceny zpět.
 • Zpracování platby menší než 500,- Kč je zpoplatněno částkou 3,- Kč, která bude stržena z obdržené platby.
 • Odsouzenému lze dobít libovolnou částku, celkový kredit však nesmí překročit částku 3.000,- Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).
 • Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz.