banner

Zaměstnávání vězňů

Nabízíme možnost zaměstnávání vězňů a volné výrobní kapacity v areálu věznice. Nabídky zasílejte na emailovou adresu vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob Ing. Jitka Čapková: JCapkova@vez.ryn.justice.cz (tel. č. 483 338 377) nebo vedoucího provozovny Střediska hospodářské činnosti Ing. Jan Ulmon: JUlmon@vez.ryn.justice.cz (tel. č. 483 338 246).

Zaměstnávání odsouzených probíhá v areálu věznice – ve výrobních halách nebo mimo věznici na pracovišti firem, převážně Libereckého kraje.

Jaké jsou výhody zaměstnávání odsouzených:

– věznice zajišťuje dohodnuté počty pracovníků; dle smluvních podmínek je možné tyto počty operativně měnit v závislosti na rozsahu výroby. Počty zaměstnaných odsouzených nejsou ovlivněny čerpáním dovolených, proplácením náhrady mzdy při případném omezení výroby, náhradami za lékařskou péči, atd.

– odsouzené je možné zaměstnávat ve vícesměnném provozu,

– dle možností a skladby odsouzených je možné smluvně sjednat kvalifikační požadavky na pracující odsouzené, jinak se jedná zejména o pomocné práce ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, potravinářství, zahradnictví apod.

– věznice zajišťuje zdravotní prověření odsouzených dle požadované práce,

– finanční náklady za práci odsouzených nepodléhají zákonu o minimální mzdě, jsou smluvní, je možná jak hodinová sazba, tak úkolová mzda, dle druhu prováděné práce. V ceně za práci odsouzeného jsou již zahrnuty veškeré zákonné odvody za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění), které si administrativně vyřizuje věznice sama v rámci své činnosti,

– pro zajištění kvality výroby, kontroly evidence materiálu nebo jinou pracovní činnost, je možná přítomnost kmenového zaměstnance PSHČ na pracovišti ve věznici, a to v závislosti na rozsahu výroby a počtu zaměstnaných odsouzených,

– dopravu odsouzených zařazených na práce mimo vězeňské zařízení si zajišťuje podnikatelský subjekt na vlastní náklady,

– každý odsouzený je vybaven základním pracovním oděvem a obuví, případné speciální osobní ochranné pomůcky zajišťuje objednatel.

Cena za práci odsouzeného je stanovena smluvně dle druhu vykonávané práce.

 

 

Karta věznice

Novinky ze zaměstnávání odsouzených