banner

Zahraniční spolupráce

Věznice Rýnovice uzavřela Dohodu o spolupráci s polskou Věznicí Sztum. Vzájemná spolupráce trvá již 14 let. Věznice Sztum, ve spolupráci se Sztumským centrem kultury, organizuje Mezinárodní výstavu vězeňského umění, kterého se každoročně účastní více jak polovina českých věznic. Věznice Rýnovice je spoluorganizátorem této významné akce a zároveň koordinátorem za Českou republiku.

Novinky ze spolupráce