banner

Ubytování odsouzených

Ubytování odsouzených je realizováno na čtyřech ubytovnách. Ubytování je, kromě některých specializovaných oddělení, ložnicového typu. Ložnice se nezamykají, vězni mají možnost volného pohybu po oddílu zabezpečeném kovovou mříží. V rámci oddílu užívají společně sociální zařízení a kulturní místnost. Kolektiv odsouzených na jednotlivých ubytovnách je soustředěn podle stanovených kritérií, které odpovídají požadavku vnitřní diferenciace a konkrétním metodám zacházení s vězni.

Ubytovna A

Odsouzení, kteří jsou nebo budou zařazeni do Školského vzdělávacího střediska
Oddělení pro mladé odsouzené do 26 let
Nástupní oddělení

Ubytovna B

Oddělení pro vězně pracovně zařazené
Oddělení pro odsouzené s dozorem

Ubytovna C

Specializované oddělení ústavní léčby protitoxikomanické
Bezdrogová zóna
Oddělení pro prvotrestané odsouzené
Výstupní oddělení
Oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením
Oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování

Ubytovna D

Oddělení pro výkon kázeňských trestů
Zdravotní středisko s lůžkovou částí
Oddělení standardního režimu

Ložnice jsou vybaveny stanoveným počtem postelí (min. 5, max.10), uzamykatelných skříněk, přiměřeným počtem stolů a stoliček. Ve všech oddílech odsouzených jsou zřízeny kulturní místnosti, které jsou využívány například k četbě, psaní dopisů, hře společenských her a realizaci dalších zájmových aktivit odsouzených. Součástí vybavení je televize, jejíž sledování určuje řád VT.