banner

Ubytování odsouzených

Ubytování odsouzených je realizováno na čtyřech ubytovnách. Ubytování je, kromě některých specializovaných oddělení, ložnicového typu. Ložnice se nezamykají, vězni mají možnost volného pohybu po oddílu zabezpečeném kovovou mříží. V rámci oddílu užívají společně sociální zařízení a kulturní místnost. Kolektiv odsouzených na jednotlivých ubytovnách je soustředěn podle stanovených kritérií, které odpovídají požadavku vnitřní diferenciace a konkrétním metodám zacházení s vězni.

Ubytovna A

 • Odsouzení, kteří jsou nebo budou zařazeni do Školského vzdělávacího střediska
 • Oddíl pro mladé a prvovězněné odsouzené do 26 let
 • Nástupní oddíl

Ubytovna B

 • Oddíl pro vězně pracovně zařazené
 • Oddíl se středním stupněm zabezpečení
 • Výstupní oddíl
 • Oddíl pro mladé odsouzené do 26 let

Ubytovna C

 • Specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického a protialkoholního
 • Bezdrogová zóna
 • Oddíl se zesíleným technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených
 • Specializovaný oddíl pro pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování s individuálním zacházením

Ubytovna D

 • Krizový oddíl
 • Uzavřený oddíl
 • Ošetřovna věznice
 • Oddělení standardního režimu

Ložnice jsou vybaveny stanoveným počtem postelí (min. 2, max. 11), uzamykatelných skříněk, přiměřeným počtem stolů a stoliček. Ve všech oddílech odsouzených jsou zřízeny kulturní místnosti, které jsou využívány například k četbě, psaní dopisů, hře společenských her a realizaci dalších zájmových aktivit odsouzených. Součástí vybavení je televize, jejíž sledování určuje řád VT.